NRK Meny
Normal

Vil gjøre samisk musikk til eksportvare

Hva skal til for at samisk musikk skal nå ut internasjonalt? Dette spørsmålet ønsker Sametinget å få svar på når de arrangerer musikkseminar i Oslo.

Henrik Olsen
Foto: Photographer: Marius Fiskum / Pressebilde

– Seminaret arrangeres på Folkealarm torsdag den 24. september som en del av et arbeid Sametinget har igangsatt for styrking, videreutvikling og promotering av joik og samisk musikk, forteller sametingsråd Henrik Olsen.

Selv om samisk musikk er i stor utvikling, mener Olsen at det likevel ligger en viss utfordring dersom målet er å nå internasjonalt publikum.

– Viktige døråpnere

Ikke minst for artistene selv, er det viktig å få et større marked for sin musikk. Og det mener Olsen er fullt mulig.

Mari Boine i Riddu Riđđu 2015

– Mari Boine har vært en viktig inspirasjonskilde og døråpner til internasjonalt publikum for samiske artister, mener sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Ørjan Bertelsen / Privat

I den forbindelse viser han blant annet til Mari Boine og Elin Kåven som har gjort suksess ikke bare i Norge og Sápmi, men også internasjonalt.

– Dette er artister som har opparbeidet stort renommé og som har fungert som døråpnere for internasjonalt publikum. I kraft av sin egen kvalitet og langvarig virke har de blitt internasjonalt etterspurt.

Hva kan man lære av f.eks. Mari Boine?

– Det er først og fremst å ha tru på egen kvalitet, og ta tida til hjelp for gradvis å bygge seg opp som internasjonal artist.

Viktige arenaer

Hensikten med musikkseminaret er også finne ut hva Sametinget kan bidra med for at samisk musikk skal kunne bli en eksportartikkel til utlandet.

Sametinget bidrar årlig med flere millioner kroner til samisk musikkproduksjon. I tillegg gis det støtte til ulike festivaler som også kan være viktige døråpnere for samiske artister.

– Blant annet for Riddu Riđđu har det internasjonale perspektivet vært veldig viktig. De har vært med å bygge opp et stort nettverk mellom samer og andre urfolk, mener Henrik Olsen.

På seminaret som er åpent for alle, får man også høre Elin Kåven og Elle Márjá Eiras veier mot et internasjonalt publikum, i tillegg til politikere og øvrig støtteapparat rundt musikkbransjen.