Verdens reindriftsfolk møtes

Nærmere 300 påmeldte fra 24 reindriftsregioner møtes mandag til Verdenskongressen for Reindriftsfolk.

Plakaten til Verdenskongressen for reindriftsfolk.

Plakaten til Verdenskongressen for reindriftsfolk.

Foto: Faksimile

Den fjerde Verdenskongressen for Reindriftsfolk avholdes denne gang i det største reindriftsområdet i Fennoskandia 30. mars - 3. april.

Kongressen holdes i Kautokeino og vertskap er Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Kautokeino kommune.

Trehundre påmeldte

Det finnes cirka 100.000 reindriftsutøvere i hele verden og de bruker cirka 15 prosent av verdens arealer til reinbeite.

Nå er det nærmere 300 påmeldte fra 24 reindriftsregioner og de kommer fra Russland, Kina, Mongolia og hele Sápmi (Norge, Sverige, Finland og Russland).

I tillegg kommer det en delegasjon fra Iran - organisasjonen World Alliance of Mobile Indigenous Peoples.

Verdenskongressen er et viktig bindeledd mellom reindriften på den ene siden, og forvaltnings- og fagmiljøene på den andre side.

Med et oppmøte på over 500 deltakere fra hele det cirkumpolare området, har disse kongressene blitt en av de viktigste møteplassene for reindriftsfolk og internasjonale fagmiljøer og fagfolk innen reindrifts- og urfolksspørsmål.

Fagdag på tirsdag

På tirsdag holdes en egen fagdag med en hel rekke aktuelle tema på dagsorden.

Dette er temaene: hvordan klimaendringer i nordområdene påvirker urfolks sosiale forhold, rettighetssituasjonen, tap av beiteland, utdanningsmuligheter, økonomi og avbøtende tiltak.

Det blir også en presentasjon av nye undervisningsmetoder for nomadebarn - opplegget kalles for "open learning". Her får deltakerne møte en nomadeskolelærer fra Sibir, som vil fortelle om deres undervisningsmetoder ute på tundraen.

Både debatt og kultur

Programmet for uka skal være allsidig og det er gjort plass til både forelesninger, debatt og kultur.

Kulturprogrammet starter mandag kveld med en presentasjon av samisk kultur. Hver kveld hele uka avsluttes dagen med kulturelle innslag.

Torsdag er den store konkurransedagen. Da arrangeres både reinkappkjøring og Verdensmesterskapet i lassokasting.

Den kulturelle delen av uka avsluttes fredag kveld med blant annet underholdning og prisutdeling.