Sjøsamer tapte kampen om strømlinjetrasè

Statnett har i dag fått konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Trasèvalget i Kåfjord i Nord-Troms deler folket der.

Kåfjorddalen

Kraftlinja mellom Balsfjord og Skaidi har skapt harde diskusjoner. I Kåfjord vil ikke sjøsamene ha linja nede i dalen, mens reindrifta ikke vil ha den i deres beiteland.

Kåfjord trasè alternativ

Valget sto mellom linjetrasè nede i Kåfjorddalen eller øverst i dalen.

Foto: Faksimile fra statnett.no

Mellom valget av to trasèalternativer ble trasèen som går nede i Kåfjorddalen valgt. Departementet har av hensyn til naturmangfold og reindrift besluttet å endre traseen ved passering av Skibotndalen og Kåfjorddalen, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding i dag.

Rita Myrvoll

Rita Myrvoll i nytt fjøs med 100 sauer.

Foto: Klemet Anders Buljo

Rita Myrvoll, leder i Indre Kåfjord sausankerlag, sier at de fleste i Kåfjord vil at linja skal gå på fjellet.

– Det er det beste totalt for alle. For sauene sin del så er det nok like greit at den går oppi fjellet, sier hun.

Thomas Hjermann

Thomas Hjermann, advokat for reinbeitedistrikt 37, Skárfvággi.

Foto: dalan.no

– Hvis kraftinjetrasèen gjennom Skárfvákki reinbeitedistrikt ville blitt valgt, ville den hindret reindriftas utøvelse, og i verste fall hadde de måttet avvikle drifta, sier advokat for reineierne i Skárfvákki reinbeitedistrikt, Thomas Hjermann.