– Skuffet over sametingspresidenten

Musken-folk er skuffet over at sametingspresident Egil Olli ikke holder tidligere løfter.

Kampklar Ronny Nergård, leder av veikomitéet for Muskenveien.

En skuffet, men kampklar Ronny Nergård, leder av arbeidsgruppa for vei til Musken.

Foto: Sander Andersen / NRK

- Da vi fikk beskjed sist fredag om at vi ikke får en halv million til Muskenveien, slik sametingetspresidenten lovte oss da han og hele Sametingsrådet var i Tysfjord i høst, så var dette svært skuffende. Sametinget holder ikke tidligere løfter, sier Ronny Nergård som er leder av arbeidsgruppa for Muskenveien.

I august i fjor lovte sametingspresident Egil Olli penger til Muskenveien.

– Jeg ser at det er 500.000 kroner dere ber om her, og det skal vi nok klare sa sametingspresident Egil Olli da.

Les også: Halv million til Muskenveien

– Svikter Musken-samfunnet

Men nå kommer vedtaket fra Sametinget. Og det er ikke 500.000 kroner Sametinget gir til forprosjektet for vei til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord. Beløpet er tilnærmet halvert, og arbeidsgruppa må nå nøye seg med 300.000 kroner i planleggingsmidler.

– Vi er svært skuffet over sametingspresidenten og kan ikke se dette som noe annet enn et svik overfor Musken-samfunnet, sier Nergård.

– Folk tar jo presidentens ord seriøst, og når han ikke holdler løftene, føles det som et svik, legger han til.

Ny veitrasé engasjerer

Det var i fjor sommer at Musken-pensjonisten Paul Knutsen tok initiativ for å blåse liv i de gamle planene om veiløsning for Musken, med trasé langs fjorden.

– Skal jeg noen gang få anledning til å kjøre til heimbygda mi med bil, må vi ta til fornuft og legge veien langs fjorden. Det er det eneste gjennomførbare, sa Paul Knutsen, og inviterte til folkemøte om saken.

Les også: Veitrasé engasjerer

Les også: Kvinner og vei kan redde Musken

Et godt besatt folkemøte nedsatte en arbeidsgruppe som har jobbet med veiplanene hele høsten for å få penger til et forprosjekt. Og inntil nylig trodde arbeidsgruppa at forprosjektet var fullfinansiert slik at prosjektleder kunne ansettes og arbeidet med forprosjektet endelig skulle komme i gang.

Både Nordland fylkeskommune og Tysfjord kommune har stilt seg positiv til stedutviklingsprosjekt for Musken der veiplanene er en del av dette. Og kommunestyret i Tysfjord vedtok i forrige uke å takke ja til å lede og ta ansvar for dette stedsutviklingsprosjektet.

Den planlagte veitraséen til Hellandsberg til Musken.

Her er den planlagte veitraséen langs Hellmofjorden fra Hellandsberg til Musken.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Må endre planarbeiet

Men når Sametinget har redusert pengebevilgningen, har dette konsekvenser for planarbeidet, mener arbeidsgruppa.

– Planene som vi har laget, og jobbet med hele høsten, må nå endres. Og det har negative konsekvenser, sier Ronny Nergård.

– Vi skulle blant annet gjennomføre en kulturminnefaglig registrering for å få avklart om det er forhold ved veitraséen som kan skape vansker for videre planlegging, forteller Nergård.

– Vi har også søkt midler fra oppdrettsselskapet Musken Laks AS. Dersom vi ikke får disse midlene har vi kun 60.000 kroner til disposisjon til administrasjon og reiser for å presentere rapporten overfor Stortinget. Og det går jo ikke, påpeker han.

– Dersom vi ikke får penger fra Musken Laks AS må Sametinget bevilge mere slik at vi kan påbegynne forprosjektet, sier arbeidsgruppas leder Ronny Nergård.

Arbeidsgruppa for vei til Musken i møte med sametingspresidenten i august i fjor.

Arbeidsgruppa for vei til Musken i møte med sametingspresidenten i august i fjor.

Foto: Sander Andersen / NRK

Bør være fornøyde

Sametingets president Egil Olli mener tysfjerdingene må være fornøyde med de pengene de har fått, og understreker at Sametinget har vært med på et spleiselag med Nordland fylkeskommune.

– Vi har totalt bevilget 700.000 til dette området, og sametingspresidenten har fått bevilget det han lovet. Det er satt av 300.000 kroner til Muskenveien, og 400.000 kroner til kunstgressbanen på Drag. Det er en pakke som vi er kommet til enighet om med fylket. Så de bør være fornøyd når Sametinget har gitt så mye penger til ett område på en gang, sier sametingspresident Egil Olli som synes det var viktig å få fylket med på dette spleiselaget.

I dette spleiselaget har Nordland Fylkeskommune bevilget 700.000 kroner til samfunnsanalyse for Muskensamfunnet.