NRK Meny
Normal

FeFo usikker om gruvedrift

Ny gruvedrift i Repparfjord kan gi 100 personer arbeid, men FeFo usikker om tillatelse.

Gravehjul
Foto: Torstein Paulsen / NRK

Wega Mining ASA søker om å starte gruvedrift i området Ulveryggen, 2-3 km sørvest for Repparfjordbotn i Kvalsund kommune.

Selskapet opplyser at ny gruvedrift vil sysselsette mellom 50 og 100 personer lokalt.

FeFo avgjør

Styret i Finnmarkseiendommen skal behandle søknaden fra Wega Mining ASA på onsdag og styret har ingen innstilling før behandlingen.

Administrasjonen i FeFo legger saken fram uten innstilling på grunn av direktør Jon Meløy er inhabil. Han har familietilknytning til personer tilknyttet reinbeitedistriktet i området.

Reindrifta imot

Reinbeitedistriktet 22 er sterkt imot gruvedrift i området og nestleder i FeFos styre Josef Vedhugnes sier de er nødt til og vektlegge reindriftas innsigelser slik Finnmarksloven krever.

HØR: Josef vedhugnes

– Styret har ikke tatt noen stilling til søknaden ennå, men vi skal behandle den på onsdagen og da vil selskapet få svar om vi gir dem tillatelse til gruvedrift, sier Vedhugnes.

Kan anke til Kongen

Dersom FeFo går imot at det gis utmål til gruvedrift, vil søknaden fra Wega Mining ASA måtte behandles av næringsdepartementet.

Hvis departementet tildeler utmål i strid med FeFos vedtak, kan FeFo klage saken inn for Kongen.