Vil rapportere Skånland kommune til FN grunnet skolenedleggelse

– Å legge ned Boltås skole, er det samme som å legge den samiske kulturen død i Skånland, mener Sametingets visepresident.

Laila Susanne Vars

Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars.

Foto: Pressebilde / Privat

– Nedleggelse av Boltås skole i Skånland, strider mot samenes rettigheter, sier sametingets visepresident, Laila Susanne vars.

På Boltås skole er samisktalende elever en majoritet. Når elevene må flytte til en større skole i kommunen, blir de en språklig minoritet.

Boltås er også den skolen med flest samisktalende elever i Sør-Troms.

Nå vil Vars og Sametinget rapportere Skånland kommune til FN, grunnet nedleggelsen av Boltås skole.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Ganske alvorlig hvis skolen nedlegges

– Sametinget kommer til å sende en bekymringsmelding til FN. Vi mener nedleggelse av Boltås grunnskole, er brudd fra den norske regjeringens side – på urfolksrettigheter, sier visepresident Vars.

Sametinget har gådd i mot nedleggelsen fordi man mener skolens samiske innhold styrker bosettingsgrunnlaget – og samisk språk og identitet.

Laila Susanne Vars, sier videre at det er ganske alvorlig hvis kommunen legger ned Boltås skole:

– Det er blant annet fordi skolen er i et område hvor det ikke er så lenge siden at samisk igjen har blitt et hverdagsspråk. Boltås skole er meget verdifull i opprettholdelsen av denne samiske språkutviklingen, sier hun.

Fra Sametingets side har man ovenfor regjeringen argumentert for viktigheten av å opprettholde sameskoler. Men Vars mener at regjeringen ikke vektlegger Sametingets argumentasjon.

Fra før av er også den videregående skolen i kommunen lagt ned.

Hør Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars, her (på samisk):