Hopp til innhold

– Må få konsekvenser

– Det berører meg sterkt å se hvor stort inngrep vindkraftverkene på Fosen er overfor reindrifta i området, sier en tydelig beveget sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). Sammen med representanter for Fosen reinbeitedistrikt og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) var hun fredag på befaring ved vindparkene på Roan og Storheia. Etter at Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene er bygget ulovlig, har reineiere på Fosen gjentatt kravet om at 151 vindturbiner skal rives. Muotka mener det bør være likhet for loven, også når Staten får en dom mot seg.

– Høyesterett har slått fast at folkeretten er brutt. Vi bor i en rettsstat, og da må det bli konsekvenser av denne dommen, sier hun.

Sametinget forventer at vindmøllene på Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag rives, og at reinbeitene revegeteres til den tilstand de var i før utbyggingen.

Fosen Vind, som har bygget vindkraftanleggene, ønsker å konsekvensutrede utbyggingen på nytt. De vil komme med en ny søknad.

Silje Karine Muotka
Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK