Hopp til innhold

Disney-suksess for sørsamisk musiker

Sørsamisk artist er en del av megasuksessen «​Frozen». Filmmusikken har solgt 8 millioner album, 15 millioner singler og er streamet 2 milliarder ganger på nettet.

Frode Fjellheim

Frode Fjellheim er både glad og stolt over å være en del av suksessen «​Frozen».

Foto: Pressebilde / Privat

– Det er selvsagt kjent at filmen og soundtracket har hatt en enorm suksess. Likevel er det fantastisk hyggelig med en sånn oppmerksomhet fra Disney omkring dette, sier Frode Fjellheim til NRK.

Les også: Slenger seg på Disney-bølgen

Nylig mottok han det synlige beviset på at han er en viktig del av Disney-suksessen «Frozen». Han fikk tilsendt direkte fra Disney-konsernet et innrammet diplom som viser de globale salgstallene og antall streaminger.

Fjellheim er født i Mosjøen i Nordland, oppvokst i Karasjok i Finnmark, og har sine røtter i Røros i Sør-Trøndelag. Hans bidrag til filmen er sangen «The Great Thaw (Vuelie Reprise)» , som han har skrevet i samarbeid med Christophe Beck.

Hviler ikke på laurbærene

Den sørsamiske komponisten og artisten sier det er en stor ære for ham å få være med på denne megasuksessen, men han kommer ikke til å hvile lenge på laurbærene.

– Jeg jobber ellers videre med mine prosjekter som jeg alltid har gjort - uavhengig av dette, sier Fjellheim.

I tillegg til sin egen musikkarriere driver Fjellheim sitt eget musikkforlag, Vuelie. Som Musiker, komponist, arrangør og/eller produsent har han bidratt til hele 32 CD-utgivelser.

Året som nettopp har begynt ser ut til å bli hektisk.

Frode Fjellheim

Frode Fjellheim i studio under arbeidet med filmmusikken til «​Frozen».

Foto: NRK

– I 2015 står flere CD-utgivelser for tur; Først en CD med Anne Vada, der jeg har laget musikken og produsert CD-en. Deretter en CD med Katarina Barruk, som lager fantastiske låter på Umesamisk. Senere i år gir vi ut en CD med Marja Helena Mortensson, og i tillegg blir det diverse turneer og samarbeidsprosjekter, opplyser Fjellheim.

Frode Fjellheim er en allsidig musiker. Han spiller både piano og synthesizere, og han er vokalist (joiker). Utdanningen sin har han fra Trøndelag Musikkonservatorium.

Han har vært bosatt i Trondheim i flere år, der han har vært frilans musiker og komponist, blant annet i oppsetninger ved Trøndelag Teater, med Rikskonsertene.

Han har mottatt flere utmerkelser, blant annet Statens arbeidsstipend (1993–1996),
Spellemannprisen åpen klasse, for Aejlies Gaaltiie – the Sacred Source (2004) og
Sør-Trøndelag fylkes kulturpris (2007).

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK