Hopp til innhold

Fritt Ords prisvinner: – Håper prisen bidrar til å sette fokus på overgrep mot barn

Den samiske frilanseren Kenneth Hætta er en av fire journalister som tildeles Fritt Ords Pris 2018.

Vinnere av Fritt Ords Pris 2018

De fire prisvinnerne er Harald Amdal, Kenneth Hætta, Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund.

Foto: Fritt Ords Stiftelsen / Pressebilde

– Jeg tar imot Fritt Ords Pris med dyp ydmykhet og stor takknemlighet. Idealene bak denne prisen, og de som har fått prisen før meg, gjør at jeg tar den imot med stor takknemlighet, sier Kenneth Hætta til NRK.

Portrett av Kenneth Hætta

Frilanseren Kenneth Hætta.

Foto: Torgrim Halvari / Privat

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2018 tildeles journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta for deres tillitsbaserte og konsekvensrike gravejournalistikk i Tysfjord-saken.

– Jeg forstår at jeg er den første prismottaker med samisk kulturbakgrunn. Det gjør om mulig æren enda større. Jeg håper prisen kan bidra til å sette fokus på overgrep mot barn som samfunnsproblem, og forebygge systemsvikt som rammer minoritetene i landet vårt, uttaler Hætta.

– I kjernen av journalistikkens samfunnsoppdrag

Vinnerne kommer i godt selskap. Tidligere vinnere er blant annet Andrej Sakharov, Lech Wałęsa, Annette Thommessen, William Nygaard, Shabana Rehman, Per Fugelli og Robert Mood.

Her er juryens begrunnelse:

«Tysfjord-saken befinner seg i kjernen av journalistikkens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser, og avsløringene har fått store konsekvenser.

Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Foto: Ragnhild Bjørge / NRK

Tysfjord-saken er blitt fulgt opp av politi, rettsvesen, offentlig forvaltning og berørte religiøse miljøer. Den har satt søkelys på plikten til å melde fra ved mistanke om overgrep, og avvergingsplikten som går foran taushetsplikten.

Seksuelle overgrep er fortsatt et tema omgitt av tabuer og skam. Å skape tillitsrelasjoner til kilder over lang tid og gi overgrepsofre trygghet og medvirkning krever lytting og forståelse.»

– Saken er et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunnsmessige følger. Den kan være en inspirasjon i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

– En taushetskultur

Lørdag 11. juni 2016 fortalte 11 personer i dokumentarreportasjen «Den mørke hemmeligheten» i VG Helg om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland.

De fire journalistene som gjennomførte saken var Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta.

Frilansjournalistene Amdal og Hætta arbeidet grundig med saken i en masteroppgave ved Høgskulen i Volda, før de tok kontakt med VG i 2014, og Berglund og Henriksen ved VGs Tromsø-kontor gikk inn i saken. De fire prisvinnerne arbeidet så videre med saken i nær to år.

– I Tysfjord hadde det vokst frem en en taushetskultur. Og våget du å si fra, kunne du oppleve at ingenting skjedde. Disse mekanismene var det etter min mening viktig at alle skulle få vite om.

– Derfor delte jeg i 2014 mine opplysninger om Tysfjord med frilanskollega Harald Amdal, og foreslo at vi skulle ta kontakt med VGs nyhetsledelse i Oslo. Jeg mente at hele Norge måtte få vite om det som hadde skjedd i Tysfjord, foklarer Hætta.

Oppslagene førte til etterforskning

Etter publiseringen i juni 2016 ble det raskt satt i gang etterforskning, og i november 2017 oppsummerte politiet funnene slik:

151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017. Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet, med lange fengselsstraffer.

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Hammervik

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik under en av rettssakene i kjølvannet av Tysfjord-saken.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– I Tysfjord møtte vi mange modige mennesker som var villige til å dele sine historier. Gijtto gájkajda gudi li bihkusit ássjestisás subtsastam. Takk til alle som har stått fram og fortalt, sier Kenneth Hætta ydmykt.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner. I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.

Prisutdelingen finner sted onsdag 2. mai 2018 kl 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Korte nyheter

 • Får konsesjon for eiendom tiltross for avslag fra kommunedirektøren

  Reindriftsutøver Aanna Krihke Renander får nå konsesjon og overtar eiendommen Jorli på Ilfjellet i Rennebu. Etter at hun fikk avslag fra kommunen i instillingen til hovedutvalg samfunnsutvikling og drift. Eiendommen er på en slik størrelse at den er omfattet av konsesjonsloven.

  Avisa OPP omtalte saken først.

  Begrunnelsen for avslaget var blant annet: «Reindriftsutøvere har ikke samme behov for eiendomsrett for å utøve sin næring, som de som driver vanlig tradisjonell landbruksdrift, som ikke har rettigheter knyttet til drifta annet enn på egen eiendom», heter det i saksfremlegget.

  Eiendommen det er snakk om ligger i et område hvor familien Renander har hatt rein på vinterbeite i flere generasjoner.

  Kommunedirektøren mente at Renander som reindriftsutøver ikke hadde behov for å være grunneier for eiendommen.

  Torsdag bestemte Rennebu-polikerne i hovedutvalg samfunnsutvikling og drift, at hun nå får konsesjon. Et enstemmig utvalg gikk imot kommunedirektørens instilling på at Renander ikke skulle få konsesjon for eiendommen som hun allerede hadde kjøpt. (Adressa).

 • Flere kvinnelige fiskere

  21 fiskere har fått tilskudd til kjøp av fiskebåt fra Sametinget hittil i år, og av disse er fem kvinner.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka gleder seg over at flere kvinner blir fiskere.

  Nesseby havn, Kløvnes
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK
 • Eanet nissonguolásteaddjit ožžot doarjaga

  21 guolásteaddji leat ožžon ruhtadoarjaga Sámedikkis oastit bivdofatnasa dán radjái dán jagi. Viđas sis leat nissonolbmot.

  Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka mielas lea illudahtti oaidnit ahte eanet nissonat guolástišgohtet.

  Nesseby havn, Kløvnes
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK