Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

To reineiere skal ha påført store skader på reinsdyr mens de ennå var i live for å motta erstatning. Nå kan de miste retten til å drive reindrift på livstid.

Merking av rein

De to reindriftsutøverne er tiltalt for blant annet å mishandle og drepe reinsdyr, kutte av helt eller delvis ører, samt merke om andres reinsdyr. Bildet er ment som et illustrasjonsbilde og er ikke tilknyttet til denne saken.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

De to mannlige reindriftsutøverne i Finnmark har reinsdyr sammen, og må møte i retten neste år for grov dyremishandling, samt for økonomisk bedrageri.

Reinpolitiet har etterforsket to reineiere med mistanke om blant annet at de har:

  • Påført reinsdyr rovdyrskader ved hjelp av verktøy, altså at de har imitert rovdyrskader
  • Sendt inn kadavrene for å få erstatning fra Fylkesmannen på uriktig grunnlag
  • Merket om andres reinsdyr til egne merker

Saken er sendt fra Reinpolitiet til Økokrim, som nå har tatt ut tiltale mot de to personene.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

Dette bildet viser en rein som er avlivet.I veterinærens journal står følgende: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen».

Foto: Veterinærinstituttet

Påført skader på rundt 20 dyr

Skadene på dyrene er registrert mellom 2010 og 2014 av Reinpolitiet.

– Totalt er det rundt et 20-talls dyr, som man kan bevise er påført skader på, sier førstestatsadvokat Tarjei Istad.

Tarjei Istad

Førstestatsadvokat Tajei Istad i Økokrim.

Foto: Lasse Lerdahl

På bakgrunn av en veterinærrapport og ved gjennomgang av bilder, er dyrene påført dype sår, brudd på ribbein, på ryggvirvler, samt sår inn i bukhulen på dyrene.

Flere av dyrene hadde imiterte bittskader både i nakke, ryggen og i strupen.

– Dette er grov dyremishandling, og et brudd på dyrevelferdsloven.

De fleste dyrene var ennå i live når de fikk påført skadene, mens noen av de var døde.

– Det er ikke dyremishandling hvis dyret var dødt, men det er fortsatt bedrageri, sier Istad.

Fikk erstatning fra staten

De to mennene har etter å ha påført skader på dyrene, sendt flere av kadavrene inn for å få erstatning fra Fylkesmannen.

Til sammen har de to reindriftsutøverne fått opp mot 1,7 millioner kroner i erstatning fra Fylkesmannen i Finnmark i perioden mellom 2010 og 2014. Dette medførte dermed tilsvarende tap for staten.

Reindrift

De to mennene skal ha påført skader på rundt 20 reinsdyr, samt merket om andres dyr i løpet av en fire års periode. Bildet er ment som et illustrasjonsbilde og er ikke tilknyttet til denne saken.

Foto: Kenneth Hætta

Merket dyrene med egne øremerker

De to personene også tiltalt for flere andre forhold, blant annet enkeltstående tyverier.

– Vi mener at begge to har tatt andres dyr og merket om øremerkene til sine egne merker, eller til noen i den nærstående familien. Det er tyveri etter vårt syn, sier Istad i Økokrim.

Noen av dyrene fikk også øret helt eller delvis skåret av.

Kan miste yrket

De to reindriftsutøverne kan risikere å bli dømt til fengselsstraff.

– Høyeste strafferamme her er seks års fengsel, sier Istad.

I tillegg kan de to mennene bli dømt til å ikke kunne drive reindrift igjen, enten for en periode eller på livstid.

De to mennene kan også risikere å betale erstatning på over 800 000 kroner hver til staten, samt erstatning til seks involverte personer.

Rettssaken blir å gå i løpet av 2016.