700 hester i Finnmark

Interessen er stor, og antallet er økende i Finnmark. Maija Holm Balto (15) er en av dem som synes hest er gøy.

Maija Holm Balto og Scarlett

I 2007 var det cirka 700 hester i fylket; det dobbelte av fire år tidligere. Fylkesmannens landbruksavdeling i Finnmark har kartlagt hestesituasjonen i fylket.

– Jeg ble interessert da jeg var liten, og etter hvert så ble det gøyere og gøyere. Hesten er et interessant vesen, det er gøy å jobbe med hest selv om det er mye jobb, forteller Maija til nrk.no/sami.

Mest hest i Tana

Selv om Alta har 158 hester, så har Tana flest hester pr. innbygger. Undervisningsdirektør ved Landbruksskolen i Tana, Dan Flage sier at hesteinteressen har vært høy men stabil i flere år.

Hest i Finnmark
Foto: Maija Holm Balto

– Jeg tror at årsaken til at det er stor intresse, er et godt samarbeid med rideklubb og landbruksskolen.

Landbruksskolen i Tana har totalt 19 hester, hvorav 4,5 er skolens egne hester.

– Elevene kommer med egne hester, og betaler for leie og strø. Av totalt 19 hester så eier skolen 4 hester og ett føll, sier Flage.

Fullt på hestelinja

Landbruksskolen i Tana har fullt på første opptak til naturbruk til høsten.

– Det er fullt på videregående 1 naturbruk til høsten, i alle fall på første inntaket, sier Flage.

I tillegg sto det omtrent cirka 16 på venteliste på skolen, opplyser han. Hestelinja kan man velge andre året, og der skal også plasse være fylt.

Ifølge Fylkesmannen har den store intressen for hester mange positive ringvirkninger. Det skaper en etterspørsel og utvikling i næringen.

Hest på foring

Maija Holm Balto (15) i Sirma har i vinter hatt hesten Scarlett på foring. Hun sier at hun kjenner mange i Tana som har hest, og at intressen er stor.

– Jeg tror ikke jeg ville kjøpt hest fordi det er så mye arbeid. Jeg hadde en hest på fulltid i vinter, og jeg kunne ikke dra noen sted i helgene. Jeg kunne ha kjøpt hvis jeg hadde bodd på en større plass, hvis jeg hadde kunnet låne stallplass, da hadde jeg kjøpt.

Fem på topp i finnmark

 • Alta, 158 hester
 • Sør-Varanger, 109
 • Porsanger, 88
 • Tana, 86
 • Vadsø, 70

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21