Kommuner skylder peng

Hammerfestingene skylder mest penger i hele Norge. 18 kommuner i Nord-Norge har ikke godkjente kommunebudsjetter.

Penger
Foto: ScanStock Photo

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

Disse kommunene i Nord-Norge er nå i Robek registeret:

NORDLAND

Kommunevåpen Nord-Norge

Kommunevåpen i Nord-Norge

Foto: Grafikk: Malvin Eriksen / NRK

1805 Narvik a, b og c
1826 Hattfjeldal c
1832 Hemnes c
1841 Fauske d
1848 Steigen d
1851 Lødingen d
1859 Flakstad d
1866 Hadsel d
1868 Øksnes d
1871 Andøy c

TROMS

1924 Målselv d
1927 Tranøy c
1928 Torsken d
1941 Skjervøy c
1942 Nordreisa c og d

FINNMARK


2017 Kvalsund c og d
2019 Nordkapp d
2020 Porsanger c og d


KOMMUNER MED MEST GJELD

Hammerfest

Hammerfest by

Foto: Atle Markeng / NRK

Disse kommunene i Norge har mest gjeld pr. innbygger:

1 Hammerfest 139.145
2 Vega 110.051
3 Hitra 98.404
4 Lebesby 94.703
5 Grue 89.963
6 Røyrvik 86.024
7 Høyanger 82.405
8 Røst 80.393
9 Stranda 79.183
10 Gamvik 76.538

Betydningen av å være oppført
ROBEK
For de fylkeskommuner som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av departementet: Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
Vedtak om leie avbygninger,
anlegg, og
varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

For de kommuner som er oppført i registeret, er ovennevnte vedtak ikke gyldig før de er godkjent av fylkesmannen.

For de fylkeskommuner som er oppført, skal departementet også lovlighetskontrollere fylkestingets budsjettvedtak.

For kommuner som er oppført, skal fylkesmannen lovlighetskontrollere kommunestyrets budsjettvedtak.

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget godkjenning og kontroll.