Hopp til innhold

Kommuner skylder peng

Hammerfestingene skylder mest penger i hele Norge. 18 kommuner i Nord-Norge har ikke godkjente kommunebudsjetter.

Penger
Foto: ScanStock Photo

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

Disse kommunene i Nord-Norge er nå i Robek registeret:

NORDLAND

Kommunevåpen Nord-Norge

Kommunevåpen i Nord-Norge

Foto: Grafikk: Malvin Eriksen / NRK

1805 Narvik a, b og c
1826 Hattfjeldal c
1832 Hemnes c
1841 Fauske d
1848 Steigen d
1851 Lødingen d
1859 Flakstad d
1866 Hadsel d
1868 Øksnes d
1871 Andøy c

TROMS

1924 Målselv d
1927 Tranøy c
1928 Torsken d
1941 Skjervøy c
1942 Nordreisa c og d

FINNMARK


2017 Kvalsund c og d
2019 Nordkapp d
2020 Porsanger c og d


KOMMUNER MED MEST GJELD

Hammerfest

Hammerfest by

Foto: Atle Markeng / NRK

Disse kommunene i Norge har mest gjeld pr. innbygger:

1 Hammerfest 139.145
2 Vega 110.051
3 Hitra 98.404
4 Lebesby 94.703
5 Grue 89.963
6 Røyrvik 86.024
7 Høyanger 82.405
8 Røst 80.393
9 Stranda 79.183
10 Gamvik 76.538

Betydningen av å være oppført
ROBEK
For de fylkeskommuner som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av departementet: Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
Vedtak om leie avbygninger,
anlegg, og
varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

For de kommuner som er oppført i registeret, er ovennevnte vedtak ikke gyldig før de er godkjent av fylkesmannen.

For de fylkeskommuner som er oppført, skal departementet også lovlighetskontrollere fylkestingets budsjettvedtak.

For kommuner som er oppført, skal fylkesmannen lovlighetskontrollere kommunestyrets budsjettvedtak.

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget godkjenning og kontroll.

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret