Hopp til innhold

Bedre på deling av informasjon

Pasientombudet mener Universitetssykehuset i Nord-Norge kan bli mye bedre på deling av informasjon og journalføring. I går fikk Universitetssykehuset Nord-Norge skarp kritikk fra Statens helsetilsyn. En ung pasient døde etter rutinesvikt. Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, etterlyser generelt bedre kommunikasjon ved sykehusene

Korte nyheter