Arctic Gold ansetter lokal mann

Arctic Gold har ansatt sin første arbeider i Kautokeino, og styrker dermed sin posisjon lokalt.

Jan Ole Buljo

Tidligere ordfører i Kautokeino kommune ansettes av Arctic Gold.

Foto: Johan Mathis Gaup

Den som er ansatt er Jan Ole Buljo, tidligere ordfører og nåværende leder av den lokale næringsforeningen.

Arctic Gold har i sin 8-punktsliste lovet å ansette en mann lokalt, til å styrke seg ovenfor lokalsamfunnet og de ulike næringslivsaktørene, samt skap en bedre dialog med lokalsamfunnet og reindrifta spesielt.

Nå har de gjort dette.

– Jeg kan bekrefte at jeg er engasjert på konsulentbasis ja, svarer Jan Ole Buljo på spørsmål om dette.

Bedre kommunikasjonen

Arctic Gold gjør dette for å bedre kommunikasjonen med lokalbefolkningen forteller Buljo.

– dette er et ledd i å styrke denne og å få en bedre kontakt med andre interesser i kommunen, som reindriftsnæringen, og dermed også befeste forankringen i bygda, sier han.

– Hvorfor akkurat deg?

– De har sagt at de har merket mitt engasjement i debatten, og min bakgrunn som mangeårig politiker og også tidligere gruvearbeider, utover dette må du snakke med Arctic Gold, forteller en ordknapp Buljo.

Måtte si ja

– Hva er grunnen til at du svarte ja?

– Som en samfunnsinteressert borger og ønske om samfunnsutvikling, så var dette et tilbud jeg ikke kunne takke nei til, smiler Buljo.

Han vet foreløpig lite om dette vil føre til at Arctic Gold får et ja i forhold til konsekvensutredning, som skal behandles i desembermøtet til kommunestyret.

– det er vanskelig å spå, så det får tiden vise, og nærmere om dette henviser jeg til Lars-Åke Claesson og Arctic Gold å svare på, avslutter en ordknapp Buljo.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra Claesson som var i møte tidligere i dag.