NRK Meny
Normal

Aktivt gjenbruk av krigsminner

13-åring sørger for at krigsminner og etterlatenskaper kan tas i bruk igjen. Han har engasjert flere personer til dugnad for å kunne bruke området til krigslek.

Mikkel Amma Kuoljok

Det meste av dugnadsarbeidet foregår i bunkere under bakken, med Mikkel Amma Kuoljok i spissen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Av Sander Andersen

Der har initiativtakeren og idémakeren planene klare.

Store mengder søppel

Dugnadsgjengen har gravd ut store mengler søppel fra burkerne.

Foto: Sander Andersen / NRK

De graver ikke akkurat etter gull, dugnadsarbeiderne som NRK finner i en gammel, tysk bunker – under jorda på Drag i Tysfjord. Årsaken til at de er her er den sterke tyske tilstedeværelsen her under siste verdenskrig.

Søppelhaug

Mikkel Amma Kuoljok

13 år gamle Mikkel Amma Kuoljok syntes ikke det var morsomt med mye søppel, og tok initiativet til oppryddingen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Idémakeren og initiativtakeren til denne oppryddinga synes historien til anlegget er spennende, og dessuten vil han nemlig ikke leke i en søppelhaug.

– Da jeg var mindre lekte jeg her sammen med vennene mine. Og jeg synes ikke det er morsomt med så mye søppel der. Så det ville jeg få ut først, sier initiativtaker Mikkel Amma Kuoljok (13).

Egnet til verdiskaping

Linda van der Spa

–Vi registrerer krigsminner i Nord-Salten, og bruker de til verdiskaping, sier prosjektleder for krigsminner ved det lulesamiske senteret Árran, Linda van der Spa.

Foto: Sander Andersen / NRK

Og sånn begynte det. Dessuten bidrar kulturminnenes beliggenhet også til at denne tyske kanon-stillingen nær sagt midt i Drag sentrum egner seg godt som kilde til verdiskaping.

– Vi registrerer krigsminner i Nord-Salten, og bruker de til verdiskaping, sånn som her for eksempel. Det er sosial verdiskaping. Da er vi sammen, og vi bruker historien, dokumenterer, og legger til rette for formidling og lek, forteller prosjektleder for krigsminner ved det lulesamiske senteret Árran, Linda van der Spa.

5000 soldater

Drag var et sentralt område for tyskerne under andre verdenskrig. Tyskerne fikk oppsatt rundt 70 bygninger på stedet, og i tillegg var det fangeleirer der. Så mange som 5000 soldater skal ha vært stasjonert i området under krigen. Noen av dem i dette kanon-anlegget. Etter krigen har dette vært brukt som søppelplass, men nå blir dette både utstillingsplass og lekeplass. Og prosjektet har de håp om å ferdigstille til neste år.

– Da kan det bli det et kulturmiljø der man kan legge til rette for en utstilling, kanskje inne i bunkerne, i huleanleggene. Og at man samtidig kan bruke området til lek.

Krigslek i bunkerne

Og nettopp det er det initiativtakeren og idémakeren til det hele har tenkt på. I dag var tilfeldigvis ikke kameratene hans med på denne dugnaden, men de har også vært med på denne ryddeaksjonen flere ganger. Og mørket inne i de mange tunnelene egner seg da til en spesiell lek.

– Tenkte vi skulle leke med noe som kalles laser-tag, som er en slags krigslek, sier Mikkel Amma Kuoljok imellom takene med bæring av søppel ut av dette tyske anlegget.