NRK Meny
Normal

– Viktig å diskutere sammenslåing

Sammenslåing av kommuner kan bli en viktig sak å diskutere under valgkampen neste år. Nabokommunene Hammerfest og Kvalsund er to av kommunene som kan være aktuelle.

Hammerfest

Mange av de som jobber i Hammerfest bor i nabokommunen Kvalsund.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I tillegg til at det er tynt befolkede områder i disse kommunene er det også små kommuner som har merket at et lavere folketall gir store utslag i inntektene man får fra staten, sier seniorforsker Inge Berg Nilssen i NORUT.

Forskeren mener at disse forholdene vil være med på å aktualisere diskusjonen om kommunesammenslåing.

– Det vil nok føre til at det blir satt fart i diskusjonen om kommunesammeslåing, mener Nilssen.

Støtte til kommunene gis blant annet på grunnlag av befolkningstall og alder på befolkningen. Prinsippet er at desto større innbyggertall og elevgrunnlag, desto mer midler kommer det fra staten.

Positiv til sammenslåing

Per Helge Hansen bor i den lille sjøsamiske bygda Klubbukta i Kvalsund kommune. Plassen har tidligere vært et levende samfunn med mye aktivitet, men nå har mange flyttet fra stedet på grunn av arbeidsløshet. Både skolen og butikken er også lagt ned.

Til tross for nedgangstidene har Per Helge Hansen valgt å flytte tilbake til stedet der han vokste opp. Nå pendler han 120 kilometer daglig mellom hjemplassen og jobben i Hammerfest.

Han mener det er naturlig for politikerne å diskutere å slå sammen kommunene Hammerfest og Kvalsund.

– Det er på tide nå å diskutere dette. Det ville ha blitt en større kommune. Det sier seg selv, sier Hansen.

Hammerfest har et areal på totalt 848,6 km2 og en befolkning på i underkant av 10.000. Kvalsund har et totalareal på 1.844,08 km2 og et innbyggertall på i overkant av 1.000.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Oversiktsbilde, Kvalsund tettsted

Oversiktsbilde av et vinterkledt Kvalsund tettsted.

Foto: Allan Klo / NRK

Per Helge Hansen sier at pendlingen mellom hjemmet og jobben i Hammerfest kan være ganske hard når det er dårlig vær midtvinters.

– Selvfølgelig, når det er dårlig vær så er det litt hardt, men det går egentlig greit. Jeg har jobbet i Oslo og da brukte vi like lang tid på å reise mellom hjemmet og jobben. Selvfølgelig var det ikke like langt i kilometer, men i anvendt tid. Derfor går det egentlig greit å pendle, sier Hansen.

Nok med 166 kommuner

By- og regionforsker Dag Juvkam mener at Norge klarer seg med 166 kommuner . I dag er det 430 kommuner i Norge. Konklusjonen hans baserer seg på hvordan nordmenn i dag bruker landet sitt, spesielt med tanke på hvor de bor og hvor de jobber.

Dag Juvkam

Forsker Dag Juvkam.

Foto: NIBR

Etter disse kriteriene er potensialet for kommunesammenslåing størst i Sør-Norge. I Vest-Finnmark kan det være aktuelt å slå sammen Hammerfest og Kvalsund. I Øst-Finnmark kan en sammenslåing mellom Nesseby og Vadsø være aktuelt.

Nesseby kommune har et totalareal på 1.436,14 km2 og i kommunen bor det rundt 900 innbyggere. Vadsø har rundt 6.000 innbyggere og totalarealet er 1.257,99 km2.

Laila Strandbakke Smuk bor i Nesseby, men pendler daglig til jobben sin i Vadsø. Hun synes imidlertid at en kommunesammenslåing er en elendig idè.

– Nesseby kommune er Nesseby kommune. Jeg tenker at slik bør det også være i fremtiden. Hvis kommunene skal organiseres på en annen måte så vil dette kreve en lang prosess på forhånd for å sikre at alle blir fornøyde. Da tenker jeg på de som bor i de respektive kommunene, forklarer hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vuonnamárkanat 2012 - Nesseby

Varangerbortn i Nesseby under Vuonnamárkanat 2012.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hvis myndighetene først skal tvinge gjennom en kommunesammenslåing, hvilken kommune ser du helst at Nesseby blir slått sammen med? Tana eller Vadsø?

– Det vil jeg ikke svare på. Jeg synes det er et altfor vanskelig spørsmål å svare på. Dette er bare noe som noen politikere har drøftet, men jeg har ingen tanker om noe slikt, understreker Laila Strandbakke Smuk.

Hun sier at hun aldri blir lei av å pendle de 150 kilometerne mellom hjem og jobb, fordi Varangerfjorden etter hennes mening er så utrolig vakker i all slags vær.