– Samiske homofile diskrimineres

Nettverk for lesbiske og homofile samer reagerer på at Regjeringen vil samarbeide med norsk homoorganisasjon om nettside for samiske homofile

Samer i homoparade
Foto: Mette Ballovara / NRK

Regjeringen la nylig fram Stortingsmelding om Norsk Samepolitikk, der de blant annet foreslår at forholdene for samiske homofile og lesbiske skal kartlegges.

I stortingsmeldingen står det at Barne- og likestillingsdepartementet ønsker i samarbeid med LLH, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, å drifte en samisk side under LLH`s hjemmeside.

LLH er den nasjonale organisasjonen for homofile og lesbiske i Norge.

LES OGSÅ: St.meld.nr.28. (2007-2008) Samepolitikken

– Helt uhørt

Risten Ravna Heatta
Foto: Mette Ballovara / NRK

Dette har vakt reaksjoner blant medlemmene i Nettverk for lesbiske og homofile samer. De stiller seg uforstående til at Regjeringen velger å lage en nettside for samiske homofile på hjemmesiden til en norsk homoorganisasjon.

– Det vi opplever nå er en strukturell diskriminering fra det offentlige Norge, sier leder for Nettverk for lesbiske og homofile samer, Risten Ravna Heatta. – Mange i netteverket har også gitt uttrykk for at de nå føler seg dobbelt diskriminert, både som homofil og same, sier Heatta.

Hun er også forarget over at det ser ut som Sametinget går hånd i hånd med Regjeringen i denne saken.

Avviser kritikken

Sametingspresident
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Sametingspresident Egil Olli mener det er feil av Heatta å kritisere Sametinget for innholdet i Stortingsmeldingen.

– Dette er Regjeringens dokument, og Sametinget har ikke vært med på å forme innholdet, sier Olli. – Det er først når tiltakene skal utformes at Sametinget er med i arbeidet, sier han.

Olli legger til at Sametinget gjerne vil høre synspunktene til Nettverk for lesbiske og homofile samer om hvilke tiltak som må til for å bedre samiske homofiles hverdag.

Også Barne- og likestillingsdepartementet avviser kritikken fra Heatta. Departementet venter fortsatt på å få mer informasjon om nettverket som Heatta representerer:

Statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet
Foto: Mona Nordøy

– Så langt har ikke myndighetene fått god nok dokumentasjon fra Heatta om at nettverket hennes er en seriøs organisasjon, sier Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie.

Han legger til at de heller ikke har kunnet bevilge penger til denne organisasjonen som i allfall så langt framstår som kun èn person. I stortingsmeldingen er det forøvrig ikke tatt stilling til hvilke organisasjoner som eventuelt skal være med i kartleggingen av samiske homofiles situasjon.

Forventer å bli konsultert

Heatta stiller seg undrende til uttalelsen fra Øie og hevder at hun ikke har fått noen beskjed fra departementet om at de mangler dokumentasjon om nettverket som hun representerer:

– Det er bare å sjekke offentlige registre, så kan departementet finne all den informasjonen de trenger om Nettverk for lesbiske og homofile samer, sier Heatta.

Hun minner også Øie om at hun senest i fjor var invitert på et seminar som departementet var med å arrangere for å snakke på vegne av samiske lesbiske og homofile.

– Jeg vil på det sterkeste be Regjeringen og Sametinget om at de reverserer de planlagte homotiltakene i stortingsmeldingen, til den samiske homoorganisasjonen, Nettverk for lesbiske og homofile samer, er konsultert, sier Heatta.