– Ja til gruveselskap

Kvalsund-ordfører Tor Arvid Myrseth avslørte på folkemøtet i Kvalsund i kveld at bergmesteren sier ja til utmål til selskapet Wega Mining.

Tor Arvid Myrseth
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg har snakket med bergmesteren i dag, og han fortalte meg at Bergvesenet vil gi en positiv innstilling overfor Næringsdepartementet, sier Myrseth til nrk.no/sami.

HØR: Ordfører Tor Arvid Myrseth

– Sier ja til utmål

NRK Sami Radio fikk sent mandag kveld bekreftet at bergmesteren sier ja til utmål.

– Undertegnede finner med å kunne tilrå at departementet bestemmer at utmålene kan tildeles, og at det skjer før utmålsforretning, er konklusjonen til bergmesteren.

Dermed blir ikke den negative uttalelsen fra Finnmarkseiendommen (FeFo) og Sametinget tatt til følge.

Bergmester Per Zakken Brekke

Bergmester Per Zakken Brekke

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Gir rett til erverv av bergrettigheter

I notatet som bergmester Per Zakken Brekke har utarbeidet og sendt til Næringsdepartementet, vises det til at bergverksloven gir rett til erverv av bergrettigheter.

- Et utmål kan sammenlignes med en avtale om utnyttelse av ikke-mutbare mineraler mellom grunneier og driver, heter det i notatet.

– Krav om konsekvensutredning

Bergmesteren sier også at for å kunne gjøre inngrep i grunnen som gruvedrift krever, er det nødvendig med tillatelser etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven.

- Det er førstnevnte lov som styrer arealbruken og hvilke inngrep som gjøres, og derfor er avgjørende om gruvedrift kan etableres. Søknad om gruvedrift/utslipp fra gruvedrift kan etableres. Søknad om gruvedrift/utslipp fra gruvedrift etter disse lovene vil normalt utløse krav om konsekvensutredning, skriver bergmesteren i notatet.

Fornøyd ordfører

Kvalsund-ordfører Tor Arvid Myrseth er svært glad for innstillingen fra Bergvesenet.

- Jeg har full forståelse for at det kreves en konsekvensutredning, sier han til nrk.no/sami.