NRK Meny
Normal

Vindmøllepark utenfor Sogndalstrand møter motstand

Motstanderne var i flertall under sluttbefaringen av vindmølleparken på Siragrunnen.

Sogndalstrand med utsikt til siragrunnen

Sogndalsstrand kan få vindmøller i horisonten. Slik blir det dersom Siragrunnen AS får det som de vil.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Alf Ulland

– Siragrunnen er jo en viktig gyteplass for fisken langs hele norskekysten, sier Alf Ulland, som er sterkt imot planene om vindmøller på Siragrunnen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Siragrunnen er jo en viktig gyteplass for fisken langs hele norskekysten, særlig sild, torsk og andre torskearter, sier Alf Ulland.

Under gårsdagens sluttbefaring med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mellom Åna Sira og Nesvåg i Sokndal, representerte han Fiskerlaget Sør som en av mange motstandere av prosjektet.

– Siragrunnen er et steinrev, og i disse massene skal de grave 35–70 kilometer med grøfter, og alle fundamentene må også ha plass. Etter vår mening ødelegger de gyteområdet, sier Ulland.

Motstand fra Riksantikvaren

Leidulf Mydland

Leidulf Mydland hos Riksantikvaren vil ta hensyn til at Sogndalstrand er et fredet kulturmiljø.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Siragrunnen AS har søkt om konsesjon om vindmøllepark i havet utenfor Sogndalstrand og Åna Sira, men prosjektet har fått innsigelser fra flere instanser. Også Riksantikvaren har satt seg på bakbeina.

– Sogndalstrand er et fredet kulturmiljø, og det er viktig å ta hensyn til det. Vindmøller ute i havet vil dominere for mye, sier seksjonssjef Leidulf Mydland.

Han sier at Riksantikvaren mener at de nasjonale interessene knyttet til Sokndalstrand er så store at de ser det som nødvendig å reise innsigelse mot planene.

– Gir bedre gyteplasser

Harald Dirdal

Daglig leder i Siragrunnen AS, Harald Dirdal, mener vindmøllene vil ha et lite negativt fotavtrykk i miljøet.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Daglig leder i Siragrunnen AS, Harald Dirdal, mener på sin side at det blir tatt hensyn til miljøet.

– Prosjektet har et lavt miljømessig negativt fotavtrykk. Prosjektet har et svært spennende industrielt potensial i seg, og det kan produsere fryktelig mye kraft, sier Dirdal.

Han mener at oppvekstvilkårene vil bli bedre for fisken dersom en vindmøllepark kommer på plass.

– Når det gjelder fisken i havet er det en betydelig erfaring flere steder på nettopp dette. Dette blir som kunstige rev, og det blir bedre gyteplasser for sild og generelt bedre oppvekstvilkår for fisk, sier Dirdal.

Konkluderer rundt juletider

Energidirektør i NVE, Per Sanderud, ønsket ikke å trekke noen konklusjoner under befaringen.

– Vi er her for å lytte og forstå, og så avgjør vi konsesjonen ved juletider, sier Sanderud.

Siragrunnen

Dersom Siragrunnen AS får det som de vil, blir det vindmøller å se ut over Siragrunnen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK