Hopp til innhold

Vil utjevne digitale forskjeller i skolen

Rogaland Venstre vil ha programmering inn i læreplanen og gi lærerne digital videreutdanning. – Det handler om å gi elevene like muligheter, sier Iselin Nybø.

Digital skole, klasserom

Momsen på digital læremidler må bort slik at disse likestilles med trykte lærebøker, mener Rogaland Venstre. (Illustrasjonsbilde)

Foto: NRK

– Det er store forskjeller fra skole til skole når det kommer til utstyr og teknologikompetanse hos lærerne. Det er også forskjell fra klasse til klasse, fordi det ofte avhenger av en ildsjel-lærer som tar initiativ til å bruke digitale verktøy i undervisningen, sier Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Rogaland Venstre.

Iselin Nybø i Venstre. I bakgrunnen folk som snakker sammen

Iselin Nybø (V), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Fylkeslaget avholdt årsmøtet sitt denne helga, og det endte blant annet i en uttalelse om et digitalt løft i skolen.

«Digitaliseringen av samfunnet stiller økte krav til innbyggerne både i arbeidslivet og i hverdagen. Barn og unge som ikke mestrer digitale ferdigheter, risikerer å henge etter på mange samfunnsområder senere i livet.», heter det i uttalelsen.

Vil ha koding på læreplanen

På Jåtten skole i Stavanger har Siemens tatt initiativ til og betalt for at elever skal lære om dataprogrammering og koding. Dette må flere elever få mulighet til, mener Nybø.

Næringslivet tar selv initiativ for å få flere barn og unge til å interessere seg for dataprogrammering og koding. Skoleledelsen sitter foreløpig på gjerdet.

ARKIVVIDEO (26.01.17): Næringslivet tar selv initiativ for å få flere barn og unge til å interessere seg for dataprogrammering og koding.

– Mer og bedre bruk av teknologi i skolen handler om like muligheter. Vi vet ikke hva elevene skal jobbe med når de er ferdige på skolen, men sannsynligheten er stor for at det kommer til å innebære bruk av teknologi i en eller annen form. Da er det viktig at de lærer seg å styre teknologien, så teknologien ikke styrer dem, sier Nybø, som også er nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget.

Disse tiltakene mener Rogaland Venstre må til:

 • Sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og sikre at lærere, lærerstudenter og skoleledere gis nødvendig kompetanse gjennom lærerutdanning og videreutdanningsmuligheter.
 • Opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører som tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav, og hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd.
 • Opprette en digital tekst- og undervisningsbank, der lærere og elever kan finne oppdatert, variert informasjon som dekker aktuelle fag og temaer for alle trinn i skolen, gratis tilgjengelig for elevene i digital form.
 • Innføre programmering som en del av læreplanen for grunnskolen.
 • Legge til rette for dialog og samarbeid mellom fagmiljøer som jobber med digital teknologi og skolene, med mål om at bruk av IKT i undervisningen innlemmes i lærerutdanningene, og at det skal eksistere et fagtilbud rundt programmering i skolen.
 • Gi kommunene, den enkelte skole og den enkelte lærer frihet til å velge og å prøve ut digitale læringsverktøy i klasserommet.
 • Styrke skolebibliotekene for å utjevne digitale skiller hos elever og ansatte i skolen.
 • Legge til rette for at innovasjon på teknologi og digitale verktøy rettet mot utdanningssektoren kan skje i norsk næringsliv.
 • Støtte mer forskning på effekten av digitale pedagogiske verktøy.
 • Fjerne mva. på digital læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker.
 • Utvikle et nasjonalt system for spredning av beste praksis innen bruk av digitale læremidler og systemer for læringsanalyse i undervisningen.

Flere nyheter fra Rogaland