Venter mange år for å slippe å spille korpsinstrumenter i korps

Korpsene har slått frafallsalarm i flere år, og tar imot alle som vil. Likevel vil heller barn og unge stå flere år på venteliste for å spille korpsinstrumenter i kulturskolen.

17. mai i Stavanger

Det er en jevn nedgang i antall korpsmusikanter i Norge. Samtidig vokser ventelisten for opplæring i de samme instrumentene hos kulturskolene. I morgen spiller korpsene til fest i hele Norge.

Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

Sandnes kulturskole har 185 barn på venteliste på de tradisjonelle musikk korpsinstrumentene. Samlede tall for kulturskolene i Østfold viser at det er 1800 barn som venter på musikkopplæring. Tendensen er klar over hele landet.

Julie Frøystein

På Julie Frøysteins ønskeliste sto tubaopplæring på Kulturskolen i Sandnes. Hun måtte vente i tre år.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Sto på venteliste i tre år

Agnes-Beate Nyborg

Agnes-Beate Nyborg er inspektør ved Sandnes kulturskole.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

For få lærere og svært mange søkere gjør at mange må vente i flere år før de kommer inn på instrumentet de ønsker.

– Jeg ble skrevet på venteliste da jeg var seks år gammel, og fikk begynne da jeg var ni, sier Julie Frøystein som får tubaopplæring ved Kulturskolen i Sandnes.

Kulturskolen driver i disse dager med å gjennomgå søkere til neste år. Tilbudet vil bli noe utvidet neste år, men langt fra nok til å ta unna ventelisten.

– Dessverre har vi litt for lange ventelister. Når det gjelder instrument er det ikke åpent opptak, sier Agnes-Beate Nyborg, inspektør ved Sandnes kulturskole.

– Musikantene faller fra i elleveårsalderen

Før 17. mai i fjor slo Norsk Musikkorpsforbund (NMF) alarm, og kom med utspillet om å få korps inn som en del av skolen. Forbundet har i løpet av ett år mistet 1000 medlemmer på landsbasis, og forbundsleder i Rogaland tar gjerne imot Julie Frøystein og andre som ønsker å lære seg å spille uten å måtte vente flere år.

– Det er spesielt musikanter mellom 11 og 15 år som faller fra. Vi har totalt sett en nedgang i antall medlemmer, men det er en vekst i antall aspiranter, så vi må gjøre en jobb for å ta vare på dem, sier daglig leder i Norges musikkorpsforbund i Rogaland, Lilli Anne J. Grong.

– Høyere nivå ved kulturskolene

Inspektør på Time Kulturskole på Bryne, Guri Årsvoll tror at de store ventelistene kan skyldes at mange søkere til instrumentene stiller større krav til lærerne enn det korpsinstruktørene kan gi dem.

– Det er en tanke vi har. At den kvalifiserte gode undervisningen kulturskolene kan gi gjør at de får en god start, kan nå et høyere nivå og en større glede. Det å lære seg et instrument skikkelig krever en del innsats, sier hun.

Lilli Anne J. Grong

Lilli Anne J. Grong er daglig leder i Norges musikkorpsforbund i Rogaland.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Lilli Anne J. Grong i Norges musikkorpsforbund er ikke helt uenig.

– Utfordringene har blitt annerledes fordi samfunnet har endret seg. Tenåringene stiller krav til kvalitet og da må det være kvalitet i alle ledd for at vi skal kunne beholde dem, sier hun.

– Må se hver enkelt aldersgruppe

Gruppesammensetningen i korps gir også en ekstra utfordring, mener Grong i NMF. Skolekorpsene har alt fra ni åringer til russ. Grong tror at den store aldersforskjellen kan være et av problemene.

– Det er jo en kjensgjerning at i korps har vi ni- til nittenåringer i samme gruppe. Niåringen har helt andre behov enn nittenåringen. Det handler om å se hver enkelt aldersgruppe, og det er noe vi må jobbe mer med, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland