Hopp til innhold

Vil ha menneskehandel-avsnitt i hele landet

Politiet i Hordaland og Rogaland har det allerede – og stod for over halvparten av alle menneskehandel-dommer i fjor. Nå vil KrFU at også andre politidistrikter skal opprette egne avdelinger mot menneskehandel.

Menneskehandel

Personer utsatt for menneskehandel blir ofte tvunget til prostitusjon.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Emil André Erstad

Emil André Erstad, leder i KrFU.

Foto: KrFU

– Dette handler om mennesker som blir holdt fanget, som blir tvunget til å gjøre ting mot sin egen vilje, til å selge sex eller arbeide for nesten ingen penger, sier Emil André Erstad, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU).

Både KrFU og moderpartiet er klare på at menneskehandel er en av vår tids store forbrytelser. Derfor vil ungdomspartiet at det skal opprettes egne menneskehandel-avdelinger i samtlige politidistrikt i Norge.

I dag er det bare Rogaland og Hordaland politidistrikter som har slike avdelinger.

– Det viktige for oss er at det blir opprettet spesialgrupper for menneskehandel i alle politidistrikt, sånn at man kan jobbe mot menneskehandel slik det er gjort med stor suksess i Hordaland og Rogaland, sier Erstad.

Hordaland leder an

Han er spesielt imponert over Exit-avdelingen i Hordaland. Per 20. februar i år har avdelingen jobbet fram 16 rettskraftige dommer på menneskehandel – det er like mange som resten av landet til sammen (se fakta).

I Stavanger aksjonerte politiet nylig mot et hus der fire prostituerte rumenere har solgt sex i flere måneder. Politiet vurderer å sikte bakmennene for menneskehandel.

KrFU vil ha øremerka penger til menneskehandel på høstens statsbudsjett.

– Det veldig viktig at vi som samfunn stiller opp og prioriterer de ressursene som trengs for å få satt mennesker fri, sier Erstad. .

– Ikke riktig

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen

Vidar Brein-Karlsen (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: NRK

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), påpeker at regjeringen allerede har bevilget øremerka penger for å styrke arbeidet mot menneskehandel i de største byene.

– Men jeg synes ikke det er riktig at vi politikere skal fortelle hvordan politiet skal organisere seg for å gjøre denne jobben best mulig, men vi forventer at jobben gjøres hver dag, sier han.

I tillegg til Bergen, trekker Brein-Karlsen fram Sør-Trøndelag politidistrikt som et forbilde på dette området.

– Men det er ikke like hardt trøkk i resten av landet, og det er beklagelig. Nå har vi akkurat vedtatt en nærpolitireform som skal sørge for mer robuste politidistrikt, da vil det også bli bedre muligheter for å organisere arbeidet mot menneskehandel, sier statssekretæren.