NRK Meny
Normal

Vil ha Statoil ut av korrupsjonsland

Stein Bredal frykter norske oljepenger havner på avveier i land med utbredt korrupsjon.

Stein Bredal

Stein Bredal frykter norske oljepenger havner på avveier i Nigeria og andre land med utbredt korrupsjon.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg mener vi bør ha en debatt om at vi er til stede i land som Aserbajdsjan, Angola og Nigeria. Mange studier viser at i disse landene blir større deler av befolkningen bare fattigere og fattigere, mens den rike eliten tilraner seg alle oljeinntekter.

Les også: Etablering i risikoland god butikk

Les også: Business inn, bistand ut?

Stein Bredal satt i Statoils styre fra 2000 til 2006 som konserntillitsvalgt. Han kjenner oljebransjen svært godt. I dag er han pensjonist. Han mener at de norske oljeselskapene ikke tar korrupsjon på alvor.

Stein Bredal

Stein Bredal satt i Statoils styre fra 2000 til 2006 som konserntillitsvalgt. Han kjenner oljebransjen svært godt. I dag er han pensjonist. Han mener at de norske oljeselskapene ikke tar korrupsjon på alvor.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Statoil er listet på New York-børsen og de tenker som alle andre selskaper; Jo mer korrupsjon det er i et land, jo mer perger er det å tjene. De har alltid dokumenter som sier at vi har nulltoleranse for korrupsjon, men med en gang de har betalt inn signaturbonus eller skatter, så vet de ikke hvor pengene er dagen etter, om de for eksempel er i et skatteparadis i Vesten, mener Bredal.

– Vi burde holde oss for gode

Rundt halvparten av Statoils letevirksomhet pågår nå i utlandet. Denne virksomheten er fordelt på nærmere tretti land.

Blant landene er Libya, Aserbadsjan, Angola og Nigeria. Disse landene rangeres blant verdens mest korrupte land av Transparency International.

Les også: – Statoil investerer oljemilliardar i diktatur

Les også: Statoils penger i skitne hender?

Bredal vil ha Statoil og andre norske selskaper ut av land der korrupsjon er utbredt.

– Jeg synes jo at vi som nasjon, med snart 6000 milliarder på bok, burde holde oss for gode til å være med på dette. Det gjelder spesielt alle disse selskapene som staten har stort eierskap i, sier Bredal.

Statoil kjenner seg ikke igjen

– Statoil har nulltoleranse for korrupsjon. Det innebærer at dersom vi ser at vi ikke kan operere i henhold til lover, standarder og egne retningslinjer, så har vi heller ikke mulighet til å operere i det aktuelle landet.

Knut Rostad

Statoils kommunikasjonsrådgiver for internasjonal virksomhet, Knut Rostad sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til Stein Bredal.

Foto: Ketil Kern / NRK

Statoils kommunikasjonsrådgiver for internasjonal virksomhet, Knut Rostad sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til Stein Bredal. Han opplyser at alle Statoil-ansatte gjennomgår obligatorisk trening i antikorrupsjon. Selskapets leverandører må skriftlig bekrefte at de operer i henhold til Statoils prinsipper og standarder innenfor etikk og korrupsjon.

– Når det gjelder signaturbonus, så er det en forhåndsbetaling for oljevirksomhet til et land der myndighetene gir tilgang til nytt leteareal. Den signaturbonusen skal ha sammenheng med forventede utvinnbare ressurser, sier Rostad.

Statoil har fått honnør for åpenhet

Statoils kommunikasjonsrådgiver sier at noen land har denne ordningen, andre har den ikke.

– For Statoil sin del så var USA den største mottageren av signaturbonus i 2012, mens Angola var nummer to. Det er opp til hvert enkelt lands myndigheter å avgjøre hvordan man disponerer sine skatteinntekter, sier Rostad.

Rostad sier at Statoil har fått anerkjennelse for sin åpenhet rundt disse temaene.

– Vi oppgir blant annet utbetaling av signaturbonuser til de ulike landene. Dette har Transparency International gitt oss honnør for, og blant annet kåret oss til verdens mest transparente (gjennomsiktige) selskap, sier Rostad.