Vil ha hyppigere togavganger

Fylkespolitikerne i Vest-Agder ønsker at togene på Sørlandsbanen skal gå fast annenhver time fra morgen til kveld, slik at det blir enklere å pendle med tog til og fra Kristiansand og Stavanger. Hovedutvalget behandler denne saken i dag.