Vil få olje-folket ut av kantina

Nå får Forus sin egen matfestival. «Smaken av Forus» har som mål å skal skape en ny lunsjkultur.

Smaken av Forus

Forus Næringspark og Tvedt Eiendom AS tok initiativet og blant annet Matsalen er med på å skape lunsjkultur 24. til 26. september.

Foto: Smaken av Forus

– Det er et forsøk på å få folk ut av kantinene, og inn i fellesrommene mellom byggene på Forus, for å skape mer liv i området, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark.

24. – 26. september inviterer restaurantene på Forus til lunsj-matfestivalen «Smaken av Forus».

– Folk må oppdage smakene som finnes på Forus. Vi lager nå flotte lunsj-konsepter hos restaurantene som er på Forus og flere pop up-restauranter, sier Kristin Austegard prosjektleder Ipark mat.

Gratis buss til lunsjen

– Forus smaker veldig godt, men flere må komme ut av kantinene og finne det ut, sier Rita Laland Gjørs, daglig leder i Matsalen.

Det er Forus Næringspark og Tvedt Eiendom AS som har tatt initiativet til Smaken av Forus, og utfordrer 45.000 arbeidende til å skape en ny lunsjkultur.

For å få folk ut setter Kolumbus opp en ny el-ringbuss på Forus øst og vest som transporterer kunder gratis hvert 10 minutt fra kl. 10–14.

Stein Racin Grødem, Kristin Austegard og Rita Laland Gjørs

Stein Racin Grødem, Kristin Austegard og Rita Laland Gjørs planlegger matfest på Forus.

Foto: NRK