Hopp til innhold

Vil bytte pelsdyr med epler, men har ikke råd

I statsbudsjettet foreslås et forbud mot pelsdyrhold som skal tre i kraft fra 2025. Likevel er det ikke satt av noen penger til oppdrettere som vil avvikle tidligere.

Atle Hauge

Atle Hauge fra Hjelmeland kommune i Rogaland ønsker å avvikle minkproduksjonen og satse fullt på epledyrking.

Foto: Privat

– Det å bli tvunget til å fortsette i en næring som er så dødsdømt som denne, er veldig håpløst. Det verste er den usikkerheten vi må leve med, sier Atle Hauge.

Han og kona er heltidsbønder, og har drevet med oppdrett av mink på gården i Hjelmeland kommune i Rogaland i 13 år.

Etter at det ble kjent at regjeringen ønsker å avvikle pelsdyrnæringen, begynte ekteparet å se seg om etter andre alternativer. Det har de nå funnet.

– Vi har begynt med dyrking av epler, og i vår plantet vi 5000 epletrær. Det er veldig kjekt å være en del av en næring med vekst og godt miljø, sier Hauge.

Problemet er bare at Hauge og kona ikke vet om de får, eller når de får kompensasjon for å slutte med pelsdyroppdrett.

mink i bur, pelsdyroppdrett

Bønder som ønsker å avvikle pelsdyroppdrett får ikke midler til dette i 2019, viser det nye statsbudsjettet. Det kan gå ut over dyrevelferden.

Foto: Thor Olav Moen

– Bør settes av penger nå

Ifølge regjeringen skal kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere utredes og klargjøres innen 2019. Dermed kan det tidligst utbetales penger til oppdrettere som ønsker å komme seg ut av næringen i 2020.

Det er for sent, mener Dyrevernalliansen.

Live Kleveland

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener det bør bevilges 100 millioner i det nye statsbudsjettet til bønder som ønsker å slutte med pelsdyroppdrett i 2019.

Foto: Ihne Pedersen / Dyrevernalliansen

– Det at det ikke er satt av noen penger nå, er et stort problem for pelsfarmerne og for dyrene. Det er viktig at de som vil avvikle driften sin raskt, får muligheten til å gjøre det, sier Live Kleveland, jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen anslår at totalkostnadene for avvikling, kompensasjon og omstilling for landets 200 pelsdyrbønder vil være et sted mellom 190 og 440 millioner kroner.

Kan gå ut over dyrevelferden

Hauge, som er én av rundt 80 oppdrettere bare i Rogaland, tror konsekvensene av manglende midler i 2019 kan bli alvorlige.

– Mange oppdrettere sliter psykisk og må se seg om etter annet arbeid på grunn av dårlig råd. Jeg er redd for at de får mindre tid til å se etter dyrene, slik at dyrevelferden blir dårligere, sier Hauge.

Hauge og kona fikk dekket 25 prosent av utgiftene til å etablere eplehagen av Innovasjon Norge. Likevel mangler de penger til utstyr og ombygging av minkhallen på gården.

Ønsket var opprinnelig å avvikle minkproduksjonen denne høsten.

– Inntil vi får penger fra staten, tvinges vi sannsynligvis til å fortsette med minkproduksjonen. Det gjør at vi mister all respekt for politikerne, sier Hauge.

Får ikke kompensasjon ennå

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Landbruks- og matdepartementet, som viser til en artikkel på deres nettside.

Der står det blant annet følgende:

«Spørsmålet om kompensasjon vil bli omtalt i lovproposisjonen til Stortinget, slik at dette kan ses i sammenheng med forslaget om forbud mot hold av pelsdyr. Dette betyr at pelsdyroppdrettere ikke kan legge til grunn at de vil få kompensasjon dersom de slutter med pelsdyrhold før saken er behandlet av Stortinget».