Truer med boikott av Risavika Terminal

Norsk Transportarbeiderforbund krever en tariffavtale. Hvis ikke opphører det meste av lasting og lossing ved terminalen fra 1. oktober.

Risavika havn

Norges Transportarbeiderforbund vil boikotte Risavika Terminal dersom tariffavtalen ikke blir signert. Det vil bety store økonomiske tap for terminalen.

Foto: Google Maps

– Det er ikke tvil om at dette vil få store økonomiske konsekvenser for oss, sier direktør ved Risavika Terminal, Kurt Ommundsen.

I løpet av ett år fraktes det 350.000-400.000 tonn gods inn og ut av Risavika. Ommundsen kan ikke tallfeste hvor mye penger som går tapt dersom lossing og lasting opphører fra 1. oktober.

– Men det vil være et formidabelt beløp, det er helt klart, sier han.

– Tariffavtalen er gammel

Jeg synes holdningen er veldig konfliktorientert, lite fleksibel, og jeg ser lite tegn til vilje for å finne en løsning på dette.

Direktør ved Risavika Terminal, Kurt Ommundsen

Bakgrunnen for konflikten er at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) krever en tariffavtale for sine arbeidere ved Risavika Terminal. En tariffavtale som har gått ut på dato, mener Ommundsen.

– Tariffavtalen NTF ønsker, er en tariffavtale fra 1974. Den er ikke tidsriktig til de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet i 2013. Vi ønsker å se på muligheten for å etablere en mer tidsriktig avtale i forhold til de kravene som stilles i dag, sier Ommundsen.

– Hva synes du om holdningen til Transportarbeiderforbundet?

– Jeg synes holdningen er veldig konfliktorientert, lite fleksibel, og jeg ser lite tegn til vilje for å finne en løsning på dette, svarer direktøren.

Konflikten havnet i arbeidsretten

I fjor konkluderte tvistenemnda at Risavika Terminal var et tarifftomt rom. NTF mente da at den var i sin fulle rett til å ta i bruk kampmidler, som for eksempel boikott, for å få gjennomført sine krav.

NHO Transport og Logistikk ville ikke gå med på dette. Derfor varslet NTF en boikott av terminalen 16. oktober i fjor. NHO mente at en boikott ville være ulovlig, og stevnet NTF for retten.

Her vant Transportarbeiderforbundet, og en mulig boikott av Risavika Terminal kan være nærmere enn noen gang.

Ønsker ikke boikott

Nestleder i NTF, Lars Johnsen, sier at en boikott ikke er ønskelig. Likevel er boikotten helt nødvendig dersom Risavika Terminal ikke ønsker å etterkomme kravene om en tariffavtale.

Johnsen regner med full støtte fra de andre LO-forbundene som er involvert og tror det meste av lasting og lossing ved terminalen vil opphøre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lars M. Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet

Nestleder i Norges Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, ønsker ikke en boikott. Likevel kommer han til å oppfordre til å bruke dette kampmiddelet dersom Risavika Terminal ikke vil skrive under på tariffavtalen.

Foto: Vegard Holm, LO Media

– Det vi håper på er at arbeidsgiveren, altså Risavika Terminal, vil skrive under på tariffavtalen. Boikott er ikke et mål i seg selv, det er tariffavtalen vi er på jakt etter, sier han.

– Hva skjer dersom dere ikke får på plass denne avtalen?

– Da oppfordrer vi til boikott av Risavika Terminal. Det betyr at terminalen kommer til å slite med å få regnskapet til å gå rundt så lenge den aksjonen pågår, sier Johnsen.

Håper på snar løsning

Ommundsen i Risavika Terminal forteller at det jobbes på spreng for å forhindre at havna stenges.

– Vi ønsker å komme fram til en løsning sammen med NTF. Dersom det nå 1. oktober settes i gang reaksjoner som gjør at skip ikke kan anløpe havna, så har vi ingen annen mulighet enn å stenge den, sier direktøren.