Søker ikke læreplass i nedgangstider

Femti prosent flere yrkeselever enn i fjor ønsker et tredje skoleår som gir dem studiekompetanse, i stedet for lærlingplass til høsten.

Sveising

Det er mange om beinet når det kommer til å skaffe seg læreplass i mekaniske bedrifter i Rogaland om dagen.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Dagens arbeidssituasjon i Rogaland gir litt mørke utsikter for mange, og det har påvirket elevene, og hva de velger, sier Simon Næsse, leder av opplæringsutvalget i fylket.

Lærlingplassene har forsvunnet i takt med resten av nedgangen i oljenæringen og arbeidsmarkedet i Rogaland. Flere lærlinger står uten jobb , og det har yrkeselevene fått med seg, viser fylkeskommunens oversikt over søkere til videregående utdanning.

– Ja, vi hadde forventet at mange skulle ønske seg en fast skoleplass i stedet for en lærlingplass ute i næringen, sier han.

Økning fra 475 til 721

721 yrkesfagelever har søkt om plass i de såkalte påbyggingsklassene som gir dem studiekompetanse, i stedet for å gå ut i lære og få fagbrev. I fjor var tallet 475. Økningen er ikke i tråd med det politikerne har ønsket.

Simon Næsse

Simon Næsse, leder av opplæringsutvalget i fylket.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Påbygg-klassene har vist seg å føre til en del frafall, fordi de som begynner der har et lavt karaktersnitt. Så vi har prøvd å strupe inn det tilbudet, for å få elevene til å velge å gå ut i praksis, sier Næsse.

For noen år siden halverte derfor fylkeskommunen antall plasser på påbygg, slik at det nå i utgangspunktet er 360 plasser å konkurrere om. Men siden situasjonen nå har endret seg tror Næsse at de må opprette flere klasser igjen til høsten.

– Slik jeg forstår det, har også denne søkermassen høyere karakterer, og da blir det naturlig at det blir tilbudt noen flere klasser, sier han.

Ber bedriftene bidra

Men alle får ikke plass på påbyggingsbenken.

– Da er det å få lærlingplasser utrolig viktig. Jeg vil oppfordre alle bedrifter og offentlige arbeidsplasser til å stille opp, og være med på den dugnaden, sier han.