Lærlinger vet ikke om de får jobb

Mange bedrifter i oljebransjen verner lærlingeplassene, til tross for permitteringsrunder og nedskjæringer. Etter læretiden er fremtiden likevel mer usikker nå enn den var før for de nyutdannede.

Lærlinger står uten jobb etter utdanningen

Steinar Grødem, som er lærling hos Aarbakke AS, vet ikke om han får jobb når læretiden er over til sommeren.

– Jeg har heist inn delen, og så har jeg laget program for hvordan jeg vil at den skal se ut, sier Steinar Grødem.

Han er lærling hos Aarbakke AS. Han lager deler som skal brukes på oljeplattformer. Snart er læretiden over, og han har foreløpig ingen jobb å gå til etter sommeren.

– Det vet jeg ikke ennå. Jeg håper å få fortsette, men det gjenstår å se, sier han.

Langt perspektiv

Selv om mange unge utdannes til en bransje som ikke kan tilby fast jobb, er Aarbakke en av bedriftene som ikke kutter i tallet på lærlinger til høsten.

Ingbjørn Apeland

Ingbjørn Apeland, opplæringsleder hos Aarbakke AS.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi har allerede skrevet lærekontrakter med 15 personer som kommer nå til sommeren når skolen er ferdig, sier opplæringsleder Ingbjørn Apeland hos Aarbakke AS.

Han mener bedriften må ha et lengre perspektiv når det gjelder lærlinger.

– Vi hadde aldri vært der vi er hvis ikke vi hadde lært opp lærlinger, sier han.

Aarbakke AS

Det er mindre aktivitet enn vanlig i hallene til Aarbakke. Derfor trengs mindre arbeidskraft.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

Flere permitterte

Aarbakke AS har bygget seg store, godt hjulpet av et kull lærlinger hvert år som har blitt værende i bedriften. De siste årene har mange av de unge glidd over fra lærling til fast ansatt, men slik er det ikke i år.

– Vanligvis er målet vårt at alle lærlingene, i alle fall innen det mekaniske, skal bli ansatt etterpå, sier Apeland.

Men fordi bedriften har ansatte som er permitterte, har dette endret seg.

– Vi vil jo ha mange av dem, men å kunne ansette dem er problematisk, sier han.

Småbekymret

Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland registrerer at både små og store bedrifter knyttet til oljen tenker langsiktig, og ønsker lærlinger velkommen.

Ove Johan Aklestad

Ove Johan Aklestad, daglig leder ved opplæringskontoret for industrifag i Rogaland.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– De tar inn lærlinger uavhengig av hvordan markedet svinger. All erfaring tilsier at en må ha et jevnt inntak av lærlinger hele tiden, eller så vil en miste rekrutteringen, sier Ove Johan Aklestad, daglig leder ved opplæringskontoret.

Snart er Steinar Grødem i mål med å få fagbrev. Nå drømmer han og de andre lærlingene om fast jobb.

– Vi er jo litt småbekymret for hva vi skal finne på, men vi må egentlig bare vente og se hva som skjer, sier han.

Aarbakke AS

Lærlingene som jobber ved Aarbakke i dag får trolig ikke jobbe videre når læretiden er over.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK