Utstein kloster kan miste kjøkken og hotell

Museum Stavanger vil avvikle dagens overnattings- og konferansedrift ved middelalderklosteret i Rennesøy. Avtalebrudd, mener kommunens ordfører.

Utstein kloster

Utstein kloster ligger idyllisk til i Rennesøy kommune. Men å opprettholde dagens overnattings- og kjøkkendrift blir for dyrt, mener Museum Stavanger.

Foto: Andersen, Trine / SCANPIX

– Kurs- og konferansedriften, er en del av klosterets identitet. Det har vært der siden klosteret ble restaurert på 60-tallet, og det blir et stort savn for helheten rundt klosteret hvis det forsvinner, sier Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken til NRK.

Dagny C Sunnanå Hausken

Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken mener Stavanger Museums planer er avtalebrudd.

Foto: Senterpartiet

Hun er også styreleder i stiftelsen Utstein kloster, og er kraftig forundra over at styret i Museum Stavanger, MUST, vil avvikle dagens overnattings- og kursvirksomhet. Det innebærer at tre stillinger forsvinner fra klosteret, ifølge Bygdebladet, som først skrev om saken.

– Brudd på avtalen

Utstein kloster på Rennesøy ble etter initiativ fra kulturdepartemenet underlagt Museum Stavanger fra 1. januar 2012. Dagny Sunnanå Hausken mener det som nå skjer, er et brudd på avtalen som ble inngått da.

«MUST skal videreføre Stiftelsen Utstein klosters aktiviteter med utleie av salg og leveranse av overnatting, bespisning og servering, samt andre tilhørende tjenester i forbindelse med møtevirksomhet, kurs/konferanser, seminar, selskapsarrangementer, konserter og andre arrangementer innenfor klosterets konsept.»

Fra avtalen mellom Museum Stavanger (MUST) og stiftelsen Utstein kloster:

– Der står det tydelig at dette skal være et satsingsområde fra MUSTs side. Avtalen er godkjent av Rennesøy og underskrevet av dem som den gang var styreledere i stiftelsen og i Museum Stavanger. Det er merkelig at de bare kan overse det punktet i avtalen etter så kort tid, sier hun.

Blant annet ble Abbedens hus gjenreist for 21 millioner kroner, med offentlig støtte og sponsormidler. Formålet var nettopp å styrke muligheten for arrangementer.

Åpning av Abbedens hus til 21 millioner ved Utstein kloster

Vedtaket i styret om å sette igang en prosess fram til endelig vedtak 26. mars, ble fatta mot stemmen til Rennesøy kommunes representant. Det kommer trass i at klosteret har greid å både kutte kostnader og øke antall arrangenemnter.

– For økonomisk risikabelt

Men overnattingsdel og kjøkken trenger oppgradering, og bemanningen er i dag for liten til å være forsvarlig, mener styret i MUST. Forsatt drift som i dag blir derfor for økonomisk risikabelt. Dessuten bør ikke de offentlige tilskuddene Museum Stavanger får, brukes til å subsidiere hotell- og seminarvirksomhet, heter det i saksutrednngen.

Styret mener de ikke bryter avtalen med stiftelsen Utstein kloster fordi de vil bruke cateringselskap til avvikling av arrangementer.

Tar opp saken i styret

Det synes Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken langt fra blir det samme som i dag. Hun vil nå ta saken opp i styret for stiftelsen Utstein kloster førskommende mandag.

– Vi ser nå på en reorganisering av driften av seminardelen av Utstein kloster. Det skal skape en sunnere og mer forutsigbar økonomi på sikt, sier administrerende direktør ved Museum Stavanger, Siri Aavitsland.

Direktøren sier Museum Stavanger fortsatt har store ambisjoner for overnattings- og kjøkkendelen av klosteret.

Og styreleder i Museum Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, understreker at det ikke er fatta noe endelig vedtak i saken.

Flere nyheter fra Rogaland