NRK Meny
Normal

Unge sjåfører kjører bedre enn før

Ferske sjåfører får dobbelt så mange prikker som andre hvis de kjører for fort. UP-sjef i Rogaland og Agder ser en tydelig endring og effekt av tiltaket som trådte i gang 1. juli 2011.

Martin Nåden Dyrstad

Martin Nåden Dyrstad synes det er bra at flere prikker får unge til å kjøre forsiktigere.

Foto: Benedicte A Rottem / NRK

Tar lappen i dag

I går hadde Martin Nåden Dyrstad oppkjøring, her er han sammen med medhjelper og mor Dagrunn Nåden Dyrstad.

Foto: Benedicte A Rottem / NRK

Martin Nåden Dyrstad er helt fersk på veien, 18-åringen hadde oppkjøring i går. Den unge sjåføren er positiv til ordningen, så lenge den gjør at det blir færre ulykker på veiene blant unge.

– Prikkordningen og prøveperioden synes jeg er bra, så lenge den fungerer, sier Dyrstad.

Han er klar over at de første to årene han er på veien risikerer han det dobbelte i prikker om han skulle kjøre for fort.

– Det kan kanskje bli sett på som litt strengt, men så lenge det fungerer mener jeg det bør være slik, sier han.

Heller for raskt enn feig

Sigbjørn Rygg

UP sjef i Rogaland og Agder, Sigbjørn Rygg.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

I 2013 ble 2264 bilister i aldersgruppen 18–24 anmeldt for fartsovertredelser i Norge. Dyrstad tor at en av grunnene til at unge bilister velger å kjøre over fartsgrensen er ønsket om å ikke bli stemplet som en treig sjåfør.

– Spesielt hvis sjåføren har med seg kamerater i bilen som erter dem fordi de kjører for seint. Blir de kalt for «bestemor» eller «kvinnfolk», så trykker de kanskje litt ekstra på gassen, sier den ferske sjåføren.

anne marit jordheim

Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk.

Foto: Privat

UP sjef i Rogaland og Agder, Sigbjørn Rygg, mener prikkeordningen er et viktig tiltak, som han ser en positiv effekt av i trafikken.

– Det kan se ut som det er færre alvorlige trafikkulykker med unge enn det var for få år siden, og det vi opplever når vi er ute på kontroller er at de er veldig opptatt av prikkene, og da er de opptatt av at de må kjøre fint, sier UP-sjefen.

De eldre er verst

Trygg trafikk mener tiltaket har vært med på å redusere antall dødsfall i trafikken.

– Vi tror at unge med nye førerkort får dobbelt antall med prikker har vært en medvirkende årsak til at vi har fått en nedgang i antall drepte og skadde, sier Anne Marit Jordheim, distriktsleder i Trygg Trafikk Buskerud.

Rygg ser en tydelig endring i trafikkbildet. Det er blant annet mange unge som blir fratatt lappen.

– Men det er også mange eldre som også blir fratatt lappen. Inntrykket mitt er at ungdommen har blitt litt bedre, mens godt voksne menn med fine biler er blitt hakket verre, sier UP-sjefen.