UiS leverer beredskapsplan til departementet

I forbindelse med terrortrusselen mot Norge har Norske universiteter og høgskoler fått frist til klokka 15.00 i dag med å oversende sine beredskapsplaner til departementet i Oslo.

Universitetet i Stavanger

UiS har god kontroll på beredskapen, og lover at alt skal være klart når studentene kommer om tre uker.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I dag har Even Heien, som er beredskapskoordinator ved Universitetet i Stavanger (UiS) gått gjennom universitetets beredskapsplan.

– Den beredskapsplanen vi allerede har er ganske nylig oppdatert, sier Heien.

En slik gjennomgang må alle universitet og høgskoler gjennomgå, den skal forsikre at UiS er godt nok dekket til en eventuell terroraksjon.

– Vi ser om vi er oppdaterte på diverse varslingslister, og den type prosedyrer som vi skal bruke i en ekstrem situasjon, sier beredskapskoordinatoren.

Trapper ned beredskapen

Terrortrusselen mot Norge har også fått ansvarlige i kommuner, private bedrifter og organisasjoner til å gå gjennom sine beredskapsplaner. Alle må vite hva de skal gjøre dersom en alvorlig hendelse skulle inntreffe.

I dag fortalte politidirektør, Odd Reidar Humlegård, at de trapper ned beredskapen fra og med i morgen.

Saken fortsetter under bildet.

Bevæpnede vakter utenfor politihuset i Stavanger

Bevæpnede vakter utenfor politihuset i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø

UiS sin beredskapsplan ble betydelig bedre etter terrorangrepet som rammet Norge 22. juli 2011 ifølge Heien.

– Det ble en helt ny risikoerkjennelse, og det var også hovedkonklusjonen i kommisjonen da de skrev rapport etterpå, at vi må ha en mye mer tydelig risikoerkjennelse på at ting kan skje hos oss. Det har vi tatt konsekvensene av, sier beredskapskoordinatoren.

Klar til semesterstart

– I dag er det tre uker til semesterstart, er det slik at studentene kan bli møtt av politi og skjerpet beredskap på universitetsområdet?

– Det kan jeg ikke tenke meg, men det er politiet som vurderer terrortrusselen, og det er de som gjør de vurderingene. Hvis de synes det er et behov for det, så gjør de det, men jeg har ikke hørt noe om det, sier Heien.

Som en forberedelse på generelle angrep har universitetets kriseledelse også hatt terrorøvelse i samarbeid med alle nødetater, noe beredskapskoordinatoren synes er viktig.

– Alt skal være klart når studentene kommer om tre uker, sier han.