Hopp til innhold

Slik har Statoil skjerpet sikkerheten

Statoils olje- og gassanlegg ved kysten og i Nordsjøen er opplagte mål for terrorister. Nå har selskapet skjerpet sikkerheten ved sine anlegg etter terrortrusselen mot Norge.

Mongstad

Beredskapsnivået på Olje- og gassraffineriet Mongstad er hevet fra 1 til 2, etter det NRK vet.

Foto: StatoilHydro / N.N.

Statoils olje- og gassanlegg på land og plattformene i Nordsjøen er opplagte terrormål.

På Mongstad har Statoil Europas nest største råoljehavn, og et stort oljeraffineri.

Etter det NRK kjenner til, er beredskapsnivået på Mongstad nå hevet fra 1 til 2 på grunn av terrortrusselen mot Norge.

  • Vaktholdet i porten skal være skjerpet
  • Det er langt hyppigere patruljering inne på anlegget
  • Det er strengere hvem som får gå ombord i tankskipene
Helge Lund, konsernsjef i Statoil

- Vi forholder oss til trusselvurderingen, og har selvfølgelig tatt våre tiltak, sier konsernsjef Helge Lund i Statoil.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

NRK er ikke kjent med om vaktene er bevæpnet, men vaktholdet er mer omfattende.

Helge Lund: – Har selvfølgelig tatt våre tiltak

Konsernsjef Helge Lund bekrefter overfor NRK at sikkerheten er skjerpet, men holder kortene tett til brystet.

– Vi har en god dialog med norske myndigheter, og uten at jeg vil gå inn på dem, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

– Betyr det at dere har styrket sikkerheten ved deres anlegg ved kysten og i Nordsjøen?

– Jeg kan bekrefte at vi har tatt tiltak, men jeg vil ikke si hvilke, sier Lund.

Statoil er nå inne i en fase hvor sikkerheten skjerpes verden rundt. Det skjer på bakgrunn av terroraksjonen i Algerie i fjor vinter.

Men denne gangen er det altså selskapets norske anlegg som er i fokus.

Myndighetenes råd mot terrorhandlinger

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste ga i 2010 ut en veileder om tiltak mot terrorhandlinger.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har nå lagt den ut på sine nettsider som en veiledning til hvordan sikkerhetsnivået økes.

Fungerende direktør Arne Røed Simonsen i Næringslivets sikkerhetsråd sier til NRK at den kan inneholde nyttig informasjon til bedrifter som ikke har utarbeidet noen beredskapsplan.

Gullfaks C

Forsvarets Spesialkommando (FSK) trener jevnlig på å håndtere terroraksjoner mot de norske oljeinstallasjonene i Nordsjøen. På bildet Gullfaks C.

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro / Øyvind Hagen

– De som allerede har beredskapsplaner må gjennomgå dem. Men denne veilederen kan være nyttig for de som ikke har laget beredskapsplaner og er i villrede om hva de skal gjøre i den situasjonen som nå foreligger, sier han.

– Men det viktige er at man beholder roen og holder hodet kaldt. Det er viktig at man ikke overreagerer før man får mer konkret informasjon fra myndighetene, sier Simonsen.


Tiltak mot terrorhandlinger

De viktigste sikkerhetsrådene fra veiledningen er:

1. Gjennomfør en risikovurdering for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, hvilke sårbarheter som kan utnyttes og hvilke trusler virksomheten kan være utsatt for.

2. Sørg for god grunnsikring. Installer fysiske tiltak i bygningen slik som låser, alarmer, kameraovervåkning, ekstra belysning ute og inne m.m.

3. Sørg for at virksomheten har en sikkerhetsansvarlig og at de ansatte er kjent med sikkerhetsrutiner, evakueringsplaner og er årvåkne overfor aktuelle trusler.

4. Sørg for god adgangskontroll og kontroll med post og varer. Vurder om det er nødvendig å ha eget postmottak med relevant utstyr.

5. Sørg for at det er god orden og ryddig i bygg og nærliggende områder. Hold publikumsområder og omgivelser ryddige og godt opplyst, fjern unødvendige møbler og søppeldunker mv.

6. Ha færrest mulige adgangspunkter til bygningen og sørg for at ansatte, besøkende og kjøretøy har adgangstegn. Hvis det er mulig, bør ikke uautoriserte kjøretøy parkeres i eller i nærheten av bygningen.

7. Vurder hvordan virksomheten best kan beskytte sensitiv informasjon og hvilke IKT -sikkerhetstiltak som er nødvendige.

8. Lag et beredskapssystem for virksomheten med forberedte tiltak som kan iverksettes ved endringer i risikobildet eller dersom det skjer en hendelse.

9. Gjennomfør øvelser for å teste planene. Tenk gjennom og ha en plan for å opprettholde virksomhetens funksjon dersom bygningen og IKT -systemene er utilgjengelige.

10. Søk råd og opplysninger hos politiet og andre myndigheter. Etabler gode rutiner for kontakt mellom virksomheten og politi/nødetater.

AKTUELT NÅ