Normal

Stavangers turstier kan ende i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Fremskrittspartiet i Stavanger vil ha norsk ekspropriasjonspraksis behandlet i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tursti ved Gauselvågen i Stavanger

I Stavanger er nær 200 eiendommer så langt berørt av Friområdeprosjektet. Kommunen har overtatt over 2000 mål. Bildet er tatt langs Gauselvågen, et av områdene det var debatt om i 2011.

Foto: NRK

– Da jeg gikk ut i mediene og sa folk som følte seg urettferdig behandla skulle ta kontakt med meg, hadde jeg trodd at det var ti stykker kom til å ringe. Men telefonen sto ikke stille. Folk følte seg pressa, sier Leif Arne Moi Nilsen i Frp i Stavanger.

Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han tar spørsmålet opp på årsmøtet i Rogaland Frp neste helg. Målet er å få vedtatt en resolusjon om å ta saken til Strasbourg på Frps landsmøte senere i vinter.

Utgangspunktet for saken er det såkalte Friområdeprosjektet i Stavanger. Prosjektet har til tide skapt heit debatt de siste åra, og har fått konsekvenser for nær 200 grunneiere i kommunen.

– Soleklar forskjellsbehandling

– Hvis vi kan få dette gjennom på landsmøtet til Frp, som nå er et regjeringsparti, har vi kommet et godt skritt videre, sier Moi Nilsen.

Nestlederen i Fremskrittspartiets bystyregruppe har engasjert seg sterkt på vegne av dem han karakteriserer som ekspropriasjonsofre i Stavanger. Han mener kommunens bruk av ekspropriasjon og erstatningsbeløp er en krenkelse av eiendomsretten, og står bak initiativet om å få prøvd norske myndigheters inngripen i eiendomsretten for menneskerettighetsdomstolen

– Etter hvert som jeg begynte å grave i ekspropriasjonssakene, så jeg at det var mye skjevfordeling. Soleklar forskjellsbehandling. Både i kroner og øre, og hva eierne satt igjen med av tomter sjøl. Og alle veit hva ei tomt i Stavanger koster, sier Frp-politikeren.

200 eiendommer berørt i Stavanger

I flere år har det såkalte Friområdeprosjektet vært et stridstema i Stavanger. Kommunens ønske om å bygge turveier for byens innbyggere langs vann og strandlinjer har satt sinnene i kok blant mange grunneiere.

Nær 200 eiendommer er så langt berørt ved at kommunen har overtatt hele eller deler av eiendommene. Over 2000 mål friområder er innløst. Noe er overtatt med tvang, annet gjennom frivillige avtaler, mens en rekke saker har versert i rettsapparatet.

«Løst gjennom frivillige avtaler»

Moi Nilsen er ikke prinsipiell motstander at det offentlige overtar privat eiendom, men mener kompensasjonen er vesentlig:

– Hvis vi må ekspropriere, er det når det er helt nødvendig. Da kan også Frp være med. Men folk skal få betalt for det de må avse, sier han.

I dag legger Stavanger kommune frem en rapport om Friområdeprosjektet for politikerne i Forhandlingsutvalget i kommunen. I vedlegget til rapporten er samtlige eiendommer som er berørt, omtalt.

Over 90 av totalt 193 berørte eiendommer er blitt advokatmat. Over 30 advokater er engasjert av ulike eiendomseiere i forbindelse med kommunens erverv av eiendommer. I rapporten heter det at flesteparten av de 200 eiendomservervelsene er løst gjennom frivillige avtaler.