NRK Meny
Normal

Her har de langt flere naturskader enn i andre fylker

Forsikringsselskapene mener årsakene er tett bebyggelse og begrenset erfaring med ekstreme værforhold.

Garasje veltet

Dette er en av de 3717 naturskadene i Rogaland i 2013. Garasjen på Tau i Ryfylke ble tatt av vinden.

Foto: Rønnaug Foss Alsvik

– Det vi ser er at i tett bebygde områder blir skadeomfanget større enn det blir der det er mer spredt bebyggelse.

Tonje Westbye, som er kommunikasjonssjef i Finans Norge tror dette er årsaken til at Rogaland har langt flere naturskader enn fylker som hadde langt mer uvær i fjor.

Les også: Naturskader for 1,5 milliarder kroner i fjor

I Rogaland ble det i 2013 meldt om vel 3 700 naturskader. Det er klart flere enn i noe annet fylke. Tallene fra Norsk naturskadepool viser at Sør-Trøndelag som hadde 1969 naturskader og Nord- Trøndelag med 1830 skader følger nærmest.

Mange ønsker å bo nær vann og i attraktive områder ved elver og bekker. Det er ikke nødvendigvis riktig i forhold til risikoen for naturskader.

Tonje Westbye

Hordaland har bare en tredel av skadetallet i Rogaland, med vel 1200 meldinger til forsikringsselskapene.

– Har sammenheng med hvor vinden treffer

Nesten alle naturskadene i Rogaland er stormskader. Færre enn 200 skademeldinger fra fylket skyldes flom, ras eller stormflo.

Tjelta i Sola

Nesten alle naturskadene i Rogaland er stormskader.

Foto: Ronny Hjertås

Westbye mener at det høye skadetallet har mer sammenheng med hvor vinden treffer, enn hvor sterk den er.

– Det har vært mange bygninger i området hvor vinden traff sterkest. Da blir det mange skademeldinger, sier hun.

Disse fylkene hadde flere enn 1000 meldinger om naturskade i 2013

 Fylke

 Melding om naturskader i 2013 

Erstatninger for skade (i mill. kroner)

 Rogaland

 3 717

187,1

Sør-Trøndelag

1 969

130,3

Nord-Trøndelag

1 830

200,3

Oppland

1 658

354,4

Nordland

1 330

141,3

Hordaland

1 238

  80,5

Møre og Romsdal

1 133

96,4

Mer ekstremvær, men færre skader i andre fylker

– Nordover på kysten har de i veldig lang tid vært vant til kraftig vær. Dermed har de også bygninger som utført på en slik måte at de tåler uvær.

Norsk Naturskadepool mener at en annen årsak til at Rogaland har flest skader er at vi rett og slett ikke er like vant med kraftig vind som folk er lenger nordover langs kysten.

Les også: Kommunene vil ha mer penger til å vurdere rasfare ved planlagte boligområder

Les også: – Kommunene tøyer strikken og tillater bygging i rasfarlige områder

Fylker som Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland rammes langt oftere av ekstremvær, men har langt færre skader enn Rogaland.

– Det bygges i områder som er utsatt for kraftig vær

De foregående årene lå skadetallene etter storm, ras og flom i Rogaland på rundt 1200. Det er bare en tredel av skadetallet fra i fjor. Samtidig er det lite som tyder på at været i fjor var tre ganger så dårlig som i 2011 og i 2012.

Tananger Sola
Foto: Håvard T. Knutsen

– Vi ser at det skjer en fortetting i en del kommuner. Det bygges og i områder som er risikoutsatt for kraftig vær, enten det dreier seg om storm eller flom, og i Rogaland er det først og fremst storm og ras det er snakk om, sier Westbye.

Norsk Naturskadepool mener vi bør ha det økende tallet naturskader med i planleggingen av hvordan og hvor vi bygger i fremtiden.

– Vi tror jo at klimaendringene vil føre til enda flere værrelaterte skader. Da gjelder det å ha en god kunnskap om risikoen. Man forebygger ved å ta hensyn til den risikoen når man planlegger for nye områder. Mange ønsker å bo nær vann og i attraktive ved elver og bekker, men det er ikke nødvendigvis riktig forhold til risikoen for naturskader i området, sier Westbye.