Hopp til innhold

Tre kommuner kan vinne pris for boligsosialt arbeid

Av de seks kandidatene til Statens pris for boligsosialt arbeid i Norge, er tre av kommunene fra Rogaland.

Kommunegården i Haugesund

Avviklingen av Kommunegården på Hauge i Haugesund er mye av grunnen til at kommunen nå kan vinne Statens pris for boligsosialt arbeid.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Haugesund, Karmøy og Sandnes har alle sammen økt satsingen på bosetting av vanskeligstilte i samfunnet, i løpet av de siste årene.

Det ser ut til å høste frukter.

Alle tre er nå nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid. Det utgjør halvparten av kandidatene.

Avviklingen av Kommunegården på Hauge i Haugesund, hvor 54 kommunale leiligheter tidligere lå tett i tett, skal ha mye av æren for at Haugesund nå er kandidat til prisen.

– Nå er det integrering i ordinære nabolag som er politikken, sier Alise Vea leder for boligsosialt kommuneprogram i Haugesund.

Alise Vea

Alise Vea, leder for boligsosialt kommuneprogram i Haugesund kommune, forklarer at de jobber med integrering av vanskeligstilte i ordinære nabolag.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– Var ikke bærekraftig

Vea forklarer at boforholdene ved Kommunegården ikke kunne fortsette.

Ut ifra NRK sine observasjoner var det ødelagte dører slengt på gulvet, og gammelt søppel overalt.

– Det som vi på fagspråket kaller et lite bærekraftig bomiljø, hadde vært kjennetegnet for det bomiljøet lenge, sier hun.

Derfor bestemte Haugesund seg for å avvikle Kommunegården og sette i gang med å spre bosettingen av de vanskeligstilte.

Fylkesmannen roser arbeidet

Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, er juryleder for prisen. Hun roser arbeidet som er gjort i kommunene.

– Det er ikke jeg som har drevet noe påtrykk her i det hele tatt, men la meg si – jeg er veldig fornøyd med at boligsosialt arbeid i Rogaland legges merke til nasjonalt.

Fest for frivillige

Fylkesmannen roser de tre kandidatene til Statens pris for boligsosialt arbeid.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hun tror ikke det er tilfeldig at disse tre er plukket ut.

– Det er flere tiltak for vanskeligstilte på Karmøy. Så er det også den langsiktige satsingen de har hatt på brede tiltak i Sandnes, sier Meltveit Kleppa.

– En lang prosess

Selv om Haugesund kommune har jobbet målrettet med boligsosialt arbeid, er det fremdeles misnøye blant noen.

Ved Risøytunet i Haugesund har kommunale boliger blitt pusset opp det siste året. 25 vanskeligstilte personer har fått et nytt hjem. Ikke alle naboer er like fornøyd med det.

– De lager mye bråk. Så blir det slåssing og politiet kommer. I nabohuset her ble en rute slått inn. Risøy gård vil jeg kalle for Kommunegården nummer to, her i Haugesund. Jeg har sagt fra til kommunen, men de bryr seg ikke om det, sier beboer Sigurd Johan Sortland.

Alise Vea forklarer at de jobber med å spre bosettingen ytterligere, men at ting tar tid.

– Vi eier flere store nabolag, som er bedre kommunale utleieboliger. Vi er altså i gang med å skifte ut adresser, men det er en lang prosess, sier hun.