NRK Meny
Normal

– Kan ikke forby salg av skulptur

Tingretten har avvist kravet fra Stavanger Byselskap, om å stanse salget av Hepworth-skulpturen.

«Figure for landscape»
Foto: Erik Waage / NRK

Stavanger Tingrett avviser kravet fra Stavanger Byselskap om å stanse det omstridte salget av Barbara Hepworth-skulpturen "Figure for Landscape". Ifølge kjennelsen har Stavanger Kunstforening rett til selv å bestemme om skulpturen skal selges.

Før påske ble det kjent at Stavanger Kunstforening ønsker å selge Hepworth-skulpturen, som ble avduket i Stavanger i 1968. Salget av skulpturen, som nå er fjernet fra Madlaveien, har skapt sterke reaksjoner.

Stavanger byselskap ga i sin tid penger til innkjøp av skulpturen, og i forrige uke sendte de en begjæring til tingretten, med krav om å forby Stavanger kunstforening å selge skulpturen.

Fikk ikke medhold

I begjæringen ble det lagt ned fire påstander:

1. Stavanger Kunstforening forbys å selge skulpturen «Figure for Landscape» gjennom Christie's eller på annen måte.

2. Skulpturen «Figure for Landscape» tas under rettens forvaring inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse av eierskap og hvilke rådighetsbegrensninger som gjelder for skulpturen fra Stavanger Byselskab, Barbara Hepworth eller andre.

3. Den eller de som vil anføre at det knyttet rådighetsbegrensninger til skulpturen «Figure for Landscape», eller den eller de som vil hevde helt eller delvis eierskap, plikter å reise søksmål om det innen 4 - fire - måneder. Hvis ikke, faller punkt 1 og 2 i denne forføyning bort.

4. Stavanger Kunstforening dømmes til å betale Stavanger Byselskab sine sakskostnader for Stavanger tingrett.

Dette ble avvist av tingretten, og i kjennelsen viser dommeren til at det ikke har vært aktivitet i Byselskabet på flere tiår, og at det derfor ikke kan opptre som part i saken.

Advokat Bjørn Kvernberg sier Byselskabet vil få flere med på kravet, og sende en ny begjæring til tingretten.