NRK Meny
Normal

Hardt ut mot Kommunaldepartementet

-Terra-skandalen kunne vært unngått dersom kommunaldepartementet hadde gjort jobben sin, det mener Haugesunds-ordfører Petter Steen.

Petter Steen jr.

Ordfører i Terra-kommunen Haugesund mener at Terra-skandalen kunne vært ungått.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Departementet ga i 2002 kommunene klarsignal til å ta opp lån med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter. De åtte Terra-kommunene gjorde det.

– Skulle gitt beskjed til Vik

I etterkant frant departementet ut at dette var ulovlig, men varslet ikke kommunene.
Det kommer frem i riksrevisjonens rapport i etterkant av Terra-skandalen.

I utgangspunktet var det Vik kommune som søkte om å få ta opp lån med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter.

De fikk klarsignal fra kommunaldepartementet i et brev, og dette brevet til Vik kommune gikk også ut til resten av landets kommuner og fylkeskommuner.

– Hadde departementet gitt beskjed til Vik kommune og de andre kommunene og fylkeskommunene i 2006, kunne denne saken vært avsluttet uten noen nevneverdig tap. Derfor er det jo et tankeeksperiment at Terra-saken aldri hadde skjedd, sier Steen.

– For høy risiko

Kommunaldepartementet tar selvkritikk i at de ikke varslet kommunene og fylkeskommunen, men mener kommunene selv har ansvaret for de usikre obligasjonene de kjøpte.

– Men problemet i Terra-saken er at kommunene har tatt for høy risiko, sier statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken.

Det er nå klart at Haugesund kommune vil be departementet om hjelp til sluttregningen etter Terra-skandalen, som ble på 126,4 millioner kroner.

Flere av de andre såkalte Terra-kommunene har fått økonomisk støtte av kommunal- og regionaldepartementet.