Teateret kan komme til å flytte

Ledelsen ved teateret mener lokalene er utdaterte.

Rogaland teater

Styret i Rogaland Teater har bedt ledelsen vurdere om teaterbygningene i Kannik i Stavanger er en løsning for framtida.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Styret i Rogaland Teater har bedt ledelsen vurdere om teaterbygningene i Kannik i Stavanger er en løsning for framtida.

–Det at vi arbeider konkret med denne saken nå er et resultat av at det ikke har vært kapasitet til det før. Bygget vi bor i er fra 1883 og derfor aktualiserer flytte-temaet seg stadig mer, sier styreleder Brit Rugland.

Styrelederen sier at Rogaland Teater har et perspektiv på tjue til førti år på eventuelle flytteplaner.

Vil flytte raskere

Ledelsen ved Rogaland Teater mener derimot at flyttingen bør skje tidligere enn dette. Teatersjefen mener at målet må være at flyttingen kan skje allerede innen 2020.

–Dagens lokaler fra 1880-tallet er utdaterte, og gir for dårlige kunstneriske muligheter, sier teatersjef Arne Nøst.

Ledelsen vil også ha et utvidet tilbud til publikum med restaurant og kafedrift. De ber nå styret se på saken.

Skuespiller Svein Harry Schöttker Hauge har vært representant for de kunstnerisk ansatte i gruppen som har jobbet med saken, og han sier til NRK at de ansatte ser behovet for nye løsninger, selv om mange er glad i det tradisjonsrike huset, der Rogaland Teater har holdt hus siden åpningen i 1947.

Det et staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune som eier Rogaland Teater. Det av styret som ba ledelsen vurdere om teateret har en framtid i dagens lokaler.

Vurderte flytting på 90-tallet

Det ble også vurdert å flytte Rogaland Teater på 1990-tallet. Daværende styreleder, Arne Nordheim, forteller at det var konserthusplanene i Stavanger som var bakgrunnen.

–Vi fikk en henvendese om at det var planer om å bygge et nytt konserthus i Stavanger og spørsmålet var om det kunne være aktuelt for Rogaland Teater å flytte over i det nye konserthuset.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sladder på Rogaland Teater

Fremtidige forestillinger på Rogalad Teater kan komme til å foregå et annet sted enn der teateret holder hus i dag. Bildet er fra 'sladder' på ttret nå i høst.

Foto: Arne Nøst/Rogaland Teater

Vurderingen bant de ansatte, ledelsen og styret ved teateret konkluderte med at man ønsket å bli der man var.

–Vi fant at huset er veldig godt egnet. Det dekket behovet i forhold til den befolkningen distriktet hadde på det tidspunktet, sier Nordheim.

Trenger utbedring

Rogaland Teater ble bygd om og utvidet ved årtusenskiftet, og den ærverdige gamle Turnhallen vegg i vegg er gjort om til teaterscene. Rundt 93 millioner kroner har dette kostet. Men nye utfordringer venter. Bevegelseshemmede har vært utestengt fra Intimscenen og rømningsveien er for dårlig.

Rørslehemma får likevel sjå teater

Mangler forsvarlig rømningsvei

Samtidig er Rogaland Teater nå det eneste i landet som fortsatt har manuell scenerigg. Det er risikofylt for ansatte og begrenser tilbudet til publikum. Teateret har søkt eierne om penger til utbedring og vil samtidig diskutere flytting på lang sikt.

–Som det fleste vet tar det fryktelig lang tid å få ting på plass hvis en skulle konkludere med at vi ikke kan være her. Da må en begynne det arbeidet i god tid før det er et akutt behov. Vi kan klare oss veldig fint der vi er nå, men det er jo ikke sikkert vi vi vil gjøre det om tjue år, sier Rugland.