Tar bompengeinnkrevingen til retten

Bompengemotstanderne går rettens vei for å utsette bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren. – Staten kan ikke operere uten hjemmel, mener advokat Arvid Sjødin.

Sigurd Sjursen (t.v.) og Leif Arne Moi Nilsen

Bompengegeneralene Sigurd Sjursen og Leif Arne Moi Nilsen har hyret inn kjendisadvokatene Arvid Sjødin og Brynjar Meling for å få bomringen utsatt.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Torsdag vil bompengemotstanderne, med Sigurd Sjursen og Leif Arne Moi Nilsen i spissen, møte i Stavanger tingrett for å forlange en midlertidig forføyning av bomringene på Nord-Jæren.

– Det tror jeg er realistisk å få til. Staten kan ikke operere uten hjemmel, sier advokat Arvid Sjødin, som sammen med Brynjar Meling skal representere bompengemotstanderne.

Bakgrunnen for at bompengemotstanderne vil ta rettslige skritt, er et oppslag i Stavanger Aftenblad onsdag morgen.

Kan bli fakturert dobbelt

Der kommer det frem at nærmere fem prosent av bilistene som kjører gjennom bommene vil betale rushtidsavgift, selv om de ikke passerer i rushtiden.

– De kan ikke kreve inn 20 kroner ekstra, for så å si at det er uheldig. Da må de korrigere det eller utsette hele bomringen, mener Sjødin.

Arvid Sjødin og Brynjar Meling

Brynjar Meling og Arvid Sjødin er hyret inn for å føre saken for retten.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Årsaken er problemet skal være utdatert teknologi.

Forsinkelser i overføringen av passeringer vil gjøre at noen passeringer som skjedde før klokken syv om morningen, ikke blir registrert før etter klokken syv. Som igjen betyr at bilistene blir fakturert dobbelt.

– Ulovlig

Dette mener Sjødin at staten ikke har hjemmel for.

– Staten er like mye bundet av norsk lov som alle andre, og der heter det at man må ha et hjemmelsgrunnlag for å påføre befolkningen avgifter. I dette tilfellet er det erkjent at det kan være situasjoner der man krever mer enn det som er fattet vedtak om, sier advokaten.

Nå vil de altså prøve hjemmelsgrunnlaget for Stavanger tingrett, med mål om å få hele bompengeordningen utsatt til dette er brakt i orden.

demonstrasjon mot bompenger

Det har de siste månedene vært høylytte demonstrasjoner mot bompenger på Nord-Jæren.

Foto: Stine R. Rørvik / NRK

Ifølge Aftenbladets artikkel så vil ikke et nytt system, som retter opp i dagens feil, være på plass før i 2019.

Avviser ekstra betaling

Rogaland fylkeskommune har sendt ut en pressemelding for å understreke at ingen skal betale rushtidsavgift før klokken 07.00.

– Vi kan selvsagt ikke akseptere en ordning der folk betaler rushtidsavgift når de kjører utenom rushtiden, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap).

Marianne Chesak

Marianne Chesak (Ap) sier at ingen skal måtte betale bompenger

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun krever at bompengeselskapet håndterer denne utfordringen, men legger til at problemet er av et mye mindre omfang enn det som er omtalt i media.

Ifølge pressemeldingen kan den ekstra belastningen skje i opptil fem prosent av de passeringene som inntreffer akkurat i forbindelse med driftsstans på systemet og når dette skjer i overgangen til rushtid.

– Det er altså i helt spesielle tilfeller at det kan bli feil. Disse må Ferde ta grep for å løse, avslutter Chesak.

Flere nyheter fra Rogaland