T-forbindelsen blir dyrere

Nye kostnadsoverslag viser at T-forbindelsen mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær blir 20-25 millioner kroner dyrere enn tidligere antatt.

Den endelige prisen er nå på 1,2 milliarder kroner.

Blant årsakene til prisstigningen er en standardheving på tunnelene og høyere pris på betong.

Utbyggingsplanene skal nå kvalitetssikres av Vegdiretoratet før saken kommer opp for Stortinget.