Denne boksen skal sørge for at mer utgått medisin blir destruert

Medisiner som havner i søpla er et miljøproblem. En student­oppfinnelse skal bidra til å redusere problemet.

prototyp, tabletter, oppfinnelse

Målet er at slike dunker skal plasseres ut på omsorgssentre, apotek og sykehus.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Hvert år kaster vi 600 tonn medisiner. Kun halvparten leveres inn til apotekene. Resten går i søpla.

– Vi mener det er et forbedringspotensial her, sier Ole Aleksander Bakkevik.

Han tar en master i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet, og har nylig mottatt en million kroner fra Norsk Forskningsråd.

Pengene er til et prosjekt som skal sørge for at mer utgått medisin skal bli sortert riktig, ved å plassere ut returkasser på apotek, omsorgssenter og sjukehus.

Student Ole Aleksander Bakkevik

SISTE HÅND PÅ VERKET: Om få uker skal søppeldunken testes ut på sjukehusapoteket ved Haugesund sjukehus.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Bakkevik har samarbeidet med to andre studenter, som tar medisin og ingeniørstudier. Ingeniøren har stått for deler av utformingen.

– Den ser ut som en vanlig søppeldunk. Men det er viktig at åpningene er utformet slik at folk ikke kan ta medisiner ut av dunken. Dessuten er det sensorer som måler at du tar med deg boksen, sier Lars Birger Bergmål.

Studentene Ole ALeksander Bakkevik og Lars Birger Bergmål

LANGE DAGER: Studentene Ole Aleksander Bakkevik og Lars Birger Bergmål har sittet mange timer foran pc-en under prosjektet.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

40 prosent rydder aldri

– Medisiner som kastes i søppelet, toalettet eller vasken kan føre til uønska utslipp i naturen. Spesielt i hav og innsjøer hvor det kan påvirke organismer i vannet, sier Katherine Notvik.

Hun er seniorrådgiver for kommunikasjon i Legemiddelverket. Dessuten var hun ansvarlig for «Rydd skapet»-kampanjen for noen år siden sammen med apotekforeningen.

Etter denne kampanjen svarte to av tre spurte apotek at flere hadde levert inn medisiner.

Likevel viste en befolkningsundersøkelse utført av Opinion for Legemiddelverket i 2017 at hele 40 prosent aldri rydder i medisinene sine.

Katherine Notevik, Legemiddelverket

SPENNENDE: Katherine Notevik er seniorrådgiver for kommunikasjon i Legemiddelverket. Hun mener studentenes forskning er interessant.

Foto: Privat

– Returordningen til apotekene er en lukket sløyfe som sørger for at medisinene ikke kommer på avveie. De destrueres på et forbrenningsanlegg. Det blir interessant å se om dette prosjektet kan styrke dette arbeidet, sier Notvik.

Viktig for miljøet

Miljøorganisasjonen Framtiden i Våre Hender heier på studentenes prosjekt.

– Det virker som et godt tiltak for å forhindre at utgåtte medisiner havner på feil sted. Og så er det kult at det er studenter som utvikler dette på tvers av fagretninger, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Brønseth.

Søppeldunken for utgåtte medisiner

SNART KLAR: Slik ser avfallsdunken ut. Her skal du kunne levere inn utgåtte medisiner.

Foto: Rosa Irén Villlalobos / NRK

Også Helsedirektoratet ser positivt på at studentene fokuserer på at medisiner skal kastes på rett sted.

–Det er et viktig miljøspørsmål. Og det er viktig å stimulere til forsvarlig destruksjon av legemidler, sier seniorrådgiver Kirsten Hjelle.

Om få uker skal søppeldunken testes ut. Da flytter den inn på apoteket på Haugesund sjukehus. Etterpå skal studentene videreutvikle dunken.

Målet er at slike dunker skal plasseres ut på omsorgssentre, apotek og sykehus.

– Det blir spennende å se hvordan den blir mottatt, sier Bakkevik.