Strand kan bli tredobbelt så stor

Strand kommer til å bli like sentralt som Ålgård og deler av Hå, når Ryfastforbindelsen har kommet på plass.

Utsikt fra Flor og Fjære mot Tau

Utsikten fra Flor og Fjære mot Tau kan endre seg drastisk frem mot 2050. For med tunnel kommer folk og masse hus.

Foto: Geir Einarsen

– Strand får størst effekt av Ryfast. Det kan bli 55.0000 innbyggere i Ryfylke i 2050. Veksten er på 17 0000 i yrkesaktiv gruppe, det er ganske mye, sier Svein Haugberg i Asplan Viak.

De har i dag lagt frem sine spådommer om effekten av Ryfast. Og tallene som blir lagt frem kan tyde på at Strandalandet vil bli viktigere, og mer attraktivt når Ryfast står klar i 2018–19. For hvis maksprognosen slår til vil folketallet i Strand tredobles frem mot 2050.

Og derfor bør Strand legge til rette for ett sentrum, og ikke to som er situasjonen i dag mener Haugbergs kollega Even Lind.

– Veksten er såpass stor at de bør finne et godt grep, slik at de bygger ut et attraktivt senterområde. De bør satse på ett sted som kan være handels- og servicesentrum, og som kan konkurrere med handel i stavangerregionen, sier han.

Har ikke tatt høyde for veksten

Veksten er anslått å bli mellom 1,2 og 3 prosent for Strand, mens tilsvarende tall for regionen Ryfylke er 0,7 og 2,1. Det betyr at innbyggertallet i Ryfylke kan vokse fra 24.500 til 55.000 i årene frem mot 2050.

Og den veksten har ikke hverken fylket eller fylkesordfører Janne Johnsen vært helt forberedt på.

– Vi har nok ikke vært flinke nok i vår offentlige planlegging til å ta innover oss den veksten som kommer, og kanskje snu litt på noen steiner, sier Johnsen.

Hun og flere andre politikere har i dag fått rapporten presentert på den årlige Ryfylkekonferansen. Selv om det bare for to år siden ble vedtatt planer for utbygging og infrastruktur i fylket, innser hun at de må være villige til å forandre litt på den for at veksten skal skje på best mulig måte.

Ryfast-trase

Tunnelen skal etter planen komme opp mellom Tau og Jørpeland. Asplan Viak vet ikke om det blir Tau eller Jørpeland som blir hovedsentrum.

Foto: Statens vegvesen

Strand – en forstad til Stavanger

Det er Strand som vil merke den nye tunnelforbindelsen mest, og reisetiden vil komme ned i 20 minutter, mot 50 minutter i dag.

– Strand vil få en sentralitet på høyde med Ålgård og deler av Hå, skriver Asplan Viak i sin studie.

Even Lind i Asplan Viak

Even Lind i Asplan Viak fortalte om prognosene for Ryfylke.

Foto: Magnus Stokka

Og det betyr mye for både arbeid og fritid, skal man tro rapporten. Nå blir utfordringen å få alle nye innbyggere i hus.

– Det er klart at med fire felt med motorvei fra Stavanger og rett til Strandalandet så åpner det seg enorme boligområder som ikke er landbruksjord som kan være gode å ta imot når veksten kommer, sier fylkesordfører Johnsen.

For det kan bli behov for mellom 3.300 og 12.000 boliger i Ryfylke hvis veksten blir som Asplan Viak tror. Og i Strand blir behovet størst, for kommunen ventes å ha mellom 80 og 90 prosent av hele befolkningen i Ryfylke, mot omkring halvparten i dag. Det betyr at det vil være behov for mellom 2.600 og 9.500 nye boliger, bare i Strand.

Forsand – bortgjemt, men ikke glemt?

Men der både Strand og Hjelmeland vil oppleve stor vekst, og større geografisk nærhet til Nord-Jæren, vil Forsand oppleve at de blir mer utilgjengelige. Det er fordi Høgsfjordferja mellom Lauvik og Oanes etter planen skal legges ned.

Studien peker derfor på at kommunene bør vurdere å bygge de boligene som planlegges på Oanessiden for å være nærmest mulig den nye veiforbindelsen

Slik blir reisetidene fra Stavanger:

  • Strand på 20 minutter (forbedring 30 min.)
  • Årdal på 40 minutter (forbedring 33 min.)
  • Hjelmeland 50 minutter (forbedring 35 min.)
  • Sand 1 time og 20 minutter (forbedring 1 time.)
  • Sauda 2 timer (forbedring 1 time og 10 min)
Kø, fiskepiren, Tau-sambandet

Køen til Tau-ferja blir historie når Ryfast er på plass.

Foto: Øystein Otterdal / NRK