Han rykker ut dersom det brenner i verdens lengste undersjøiske vegtunnel

Når Rogfast-tunnelen står ferdig får de frivillige i Bokn Brannvesen ansvaret for å rykke ut ved ulykker, med en veteranbrannbil fra 1979.

Bokn brannvesen

Bokn brannvesen består av 17 frivillige og en brannbil fra 1979.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det sier seg selv at vi trenger nytt utstyr, sier brannkonstabel Arild Ognøy.

Med brannbil fra 1979, vannpumpe fra 1978 og røykdykkerutstyr, som går ut på dato neste år, er Bokn brann- og redningsvesen langt fra forberedt på det store ansvaret det vil få når Rogfast tunnelen åpner om ti-tolv år.

Bokn Brannstasjon har i dag ingen fast ansatte, men 17 frivillige som innkalles ved brann og ulykker. Når Rogfast, verdens lengste underjordiske tunnel, åpner om ti-tolv år er det denne brannstasjonen som vil ha ansvaret for å rykke ut ved brann og ulykker i den nordlige enden av tunnelen.

– Det blir en ny situasjon for oss. Vi har en kort tunnel på Austre Bokn hvor vi har hatt ulykker, men det blir en annen dimensjon ved Rogfast. Vi har ingen erfaring med det, sier Ognøy.

Lille Bokn- som har brannvesen på deltid- får likevel et stort ansvar når verdens lengste undersjøiske tunnell - Rogfast står ferdig.
Det lokale brannvesenet mener de ikke er godt nok rustet - hvis det skulle oppstå brann i tunnellen.

VIDEO: Bokn brannvesen er langt fra forberedt dersom det begynner å brenne i Rogfast. Foto: Eirik Gjesdal/NRK.

Kjører i grøfta

Det er ikke bare utstyret som må forbedres, ifølge Ognøy.

– Mange i brannvesenet er ikke vant til å kjøre stor bil, og havner i grøfta med brannbilen på grunn av mangel på erfaring, sier han.

Ordfører i Bokn, Kyrre Lindanger (Ap) frykter uhell når Rogfast åpner, dersom ingenting blir gjort.

– Hvis vi skal ivareta sikkerheten med dagens brannvesen er det klart jeg er bekymret, men det er mange forhold ved tunnelprosjektet vi ikke har svar på i dag, sier han.

Kyrre Lidanger

Kyrre Lindanger, ordfører i Bokn (Ap).

Foto: Eirik Gjesdal

Tunnel med eget brannkorps

Lindanger tror en god løsningen kan være å gi Rogfast et eget brannkorps.

– Vi ser på muligheten for å etablere et eget brannkorps for denne tunnelen, med egen brannstasjon i nærheten av inngangen til tunnelen i Arsvågen, sier ordføreren.

Bokn kommune er også i samtaler med brannvesenet på Haugalandet for å vurdere mulighetene for et interkommunalt brannvesen.

– Jeg tror vi har funnet en løsning på dette når Rogfast står ferdig, sier Lindanger.

Vanskelig redningsarbeid

Det er ikke bare i Rogfast at redningsarbeid kan bli vanskelig for brannvesenet. Nesten halvparten av alle tunnelbranner oppstår i undersjøiske tunneler, eller tunneler med bratt stigningsgrad.

Tunnelfylket Rogaland gir derfor brannvesenet store utfordringer.

– Vi får betydelige utfordringer om det oppstår brann i tunnelene, sier brann- og redningssjef i brannvesenet Sør-Rogaland, Henry Ove Berg.

Henry Ove Berg i Brannvesenet

– Sikkerheten er nødt til å være god nok, sier brann- redningssjef Henry Ove Berg.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Nær beliggenhet

Han mener at det må gjøres endringer dersom sikkerheten skal bli bra nok i både Rogfast- og Ryfast.

– Vi ønsker å ha nær beliggenhet til Ryfasttunnelen, og vi har også sagt at det må utredes for hvordan vi skal gjøre det når det gjelder Rogfast, sier Berg.

Også han etterlyser bedre kompetanse hos brannmannskapene og bedre utstyr.

– Vi er nødt til å ha en beredskap som er god nok når det oppstår nødssituasjoner, sier Berg.

Trenger folk å bekymre seg for sikkerheten i de nye tunnelene når de står ferdige?

– Jeg tror ikke vi skal bekymre oss, men vi som jobber med sikkerheten må sørge for at den skal være så god som mulig.

Beredskapsplan

– Jeg forstår godt at Bokn kommune er bekymret når de får en så stor tunnel, sier Terje Olav Austerheim, sjefingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Han legger til at regelverket tar høyde for dette, og at det skal lages en beredskapsplan for å sørge for at sikkerheten er god nok.