Hopp til innhold

Tedros er den eneste i klassen som vil bli bussjåfør

SAUDA (NRK): Kun 10 prosent av yrkessjåførlærlingene vil bli bussjåfører. Årsak: Lav lønn.

Tedros Ekubamichael - elev på Sauda videregående skole
Elever på yrkessjåførutdanningen på Sauda videregående skole skoleåret 20/21

På yrkessjåførutdanningen på Sauda videregående skole vil bare en av 33 lærlinger bli bussjåfør

Ole Andreas Bø

– Når jeg ser en bussjåfør, så tenker jeg ikke «fy søren» for en tøff jobb, sier Robin Geble Totland.

Robin Geble Totland - elev på yrkessjåførutdanningen på Sauda videregående skole skoleåret 20/21

– Hvis jeg skal kjøre buss, så må det bli turbuss, sier Robin Geble Totland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han går på yrkessjåførutdanningen ved Sauda videregående skole, men har ikke planer om å bli bussjåfør. På nyåret starter han i lære hos Nortura.

– Bussjåfører gjør en veldig nødvendig jobb. De er limet i samfunnet, men jeg vil ikke bli det.

Heller ikke Marita Gåsland vil bli bussjåfør. Hun vil kjøre semitrailer.

Marita Gåsland - elev på yrkessjåførutdanningen på Sauda videregående skole skoleåret 20/21

– Det ser ikke kult ut å være bussjåfør, sier Marita Gåsland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Du må takle alle typer folk hvis du skal kjøre rutebuss. Det virker ikke så kjekt. Dessuten er det bedre betalt å kjøre godstransport, sier hun.

Etterlyser interesse fra busselskapene

For Marita og Robin representerer det store flertallet i klassen på yrkessjåførutdanningen ved Sauda videregående skole.

Kun én av de 33 elevene vil bli bussjåfør.

– Jeg vil bli bussjåfør fordi det er lett å få jobb. I tillegg slipper jeg å kjøre alene, sier Tedros Ekubamichael.

Tedros Ekubamichael - elev på yrkessjåførutdanningen på Sauda videregående skole skoleåret 20/21

Tedros Ekubamichael bor i Sauda. Han liker å kjøre folk.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han skulle gjerne sett at flere ville gått i lære som bussjåfør.

Avdelingsleder ved skolen, André Håheimsnes, synes det er beklagelig at ikke flere vil kjøre buss og mener næringen må ta noe av skylden for den labre rekrutteringen av bussjåfører.

– Næringen må komme på banen og rekruttere mer i skoleverket enn de gjør nå. Busselskapene har en stor konkurrent i godstrafikken.

Elleve videregående skoler på landsbasis tilbyr i dag yrkessjåførutdanning. På VG3 er det kun 39 av 303 lærlinger som har søkt seg til bussjåfør-yrket. Det er ikke nytt.

Tendensen har vært lik i flere år.

Yrkesjåførlærlinger som vil bli bussjåfør

Sauda vgs

Rogaland

1 av 33 lærlinger

Hadsel vgs

Nordland

2 av 18 lærlinger

Os vgs

Vestland

3 av 24 lærlinger

Ole Vig vgs

Trøndelag

4 av 30 lærlinger

Hønefoss vgs

Viken

4 av 30 lærlinger

Sam Eyde vgs

Agder

6 av 25 lærlinger

Solør vgs

Innlandet

7 av 30 lærlinger

Sogndal vgs

Vestland

0 av 30 lærlinger

Notodden vgs

Vestfold og Telemark

3 av 24 lærlinger

Alta vgs

Troms og Finnmark

6 av 36 lærlinger

Kristiansund vgs

Møre og Romsdal

3 av 23 læringer

Sum:

hele landet

39 av 303 læringer

Ekspander/minimer faktaboks

8500 bussjåfører streiker nå for bedre lønn, bedre arbeidstidsordninger og bedre sikkerhet.

– De må få bedre lønn, bedre arbeidsforhold og mulighet for kompetanseheving for å gjøre seg mer attraktiv for ungdommen, mener Håheimsnes.

– Jeg synes det er på sin plass med streik. De har altfor dårlig lønn, legger yrkessjåførelev Robin Geble Totland til.

avdelingsleder på Sauda videregående skole Andrè Håheimsnes

Avdelingsleder André Håheimsnes lærer opp ungdom til å bli yrkessjåfører. De fleste vil kjøre gods og langtransport.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Streikeleder i Sør-Rogaland, Inge Vidar Lone, er ikke overrasket over den lave interessen for å utdanne seg til bussjåfør. For noen år siden besøkte han lærlinger på Bryne vgs., da de hadde tilsvarende utdanningsløp:

– I klasserommet satt elevene oppkledd med firmalogoen til all slags lokale transportfirma. Hele gjengen skulle bli lastebilsjåfører, forteller Lone.

Bedre vilkår

Driftssjef i Norgesbuss Rogaland og leder i NHO Transport i Rogaland, Jon Nordmark, vil ikke kommentere lønnsnivået til bussjåfører.

Jon Nordmark - driftssjef i Norgesbuss Rogaland og leder i NHO Transport i Rogaland

Driftssjef i Norgesbuss Rogaland og leder i NHO Transport Rogaland Jon Nordmark.

Foto: privat

– Vi er midt i en streik, så det er ikke naturlig for meg å si noe om lønn.

– Hva er lønnen sammenlignet med å kjøre gods?

– Jeg kjenner ikke til gjennomsnittslønnen for godstransport, men for bussjåfører er den i snitt 450.000 kroner.

De siste årene har mange bussjåfører blitt rekruttert fra utlandet. Men ifølge Nordmark går også norske sjåfører fra godstransport over til bussbransjen.

– Vi ser at etter noen år i jobb, så vil en del ha mer regulert arbeidstid og muligheten for å komme hjem hver dag.

Men han er enig i at næringen kan bli flinkere til å markedsføre seg.

– Vi skulle gjerne sett at flere ungdommer hadde valgt dette yrket. Det er et kjekt miljø, og det er en av de tryggeste jobbene du kan ha i dag, avslutter han.