Hopp til innhold

Dette er voldtektdømtes bakgrunn

En av tre som er dømt for voldtekt i Norge de tre siste årene, har afrikansk eller vestasiatisk bakgrunn.

Voldtektstiltalte i domstolen

Tallene viser etnisk bakgrunn voldtektstiltalte i norske tingerret fra 2009-2011.

Foto: NRK

Helge Bjørnestad

Sorenskriver i Stavanger, Helge Bjørnestad, tror forskjellene er mindre enn dommene tilsier.

Foto: Erik Waage / NRK

Av 347 voldtektstiltalte i norske tingretter fra 2009-2011 hadde 113 afrikansk eller vestasiatisk bakgrunn. 199 var etnisk norske, 33 kom fra andre europeiske land og 2 fra Sør-Amerika.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort av voldtektsanmeldelser og voldtektsdommer i Norge.

Gjennomgangen viser også at langt færre etnisk norske blir tiltalt for voldtekt enn anmeldelsene til politiet skulle tilsi.

Mindre forskjell

Sorenskriver i Stavanger, Helge Bjørnestad, tror ikke forskjellen på etnisk norske og menn med afrikansk og vestasiatisk bakgrunn er så stor som tingrettsdommene viser.

– Nei, jeg tror ikke forskjellen er så stor. Men den blir nødvendigvis mye mindre om en norsk jente skulle bli overfallsvoldtatt av en mann med annen etnisitet.

– I disse sakene tror jeg vi får anmeldelser på de fleste forhold, noe jeg ikke tror er tilfelle i norske miljøer eller i andre utenlandske miljøer, sier Bjørnestad.

Høye mørketall

Anne Kalvig

Anne Kalvig mener mørketallene er langt høyere blant etnisk norske.

Foto: Elisabeth Tønnessen / UiS

Ammenuensis ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, har fagkompetanse på kjønn og religion.

Hun tror mørketallene blant etnisk norske er langt høyere enn dommene skulle tilsi fordi det er lettere å anmelde personer man ikke kjenner.

– Et flertall av de voldtektssakene som anmeldes er saker hvor kjennskap ikke er til stede mellom gjerningsperson og offer. Derfor er det logisk at færre etnisk norske anmeldes og domfelles, sier Anne Kalvig

Tiltales ikke

I en fordypningsoppgave på Politihøgskolen i 2006 fant politioverbetjent Tor Erik Riska Thorsen i politiet i Stavanger at 60 prosent av de som ble anmeldt for voldtekt i Rogaland i fra 2003-2005 var etnisk norske.

Den siste kartleggingen Oslo politidistrikt gjorde av voldtektsanmeldelser viser at 61 prosent av anmeldte gjerningsmenn var etnisk norske og 12,5 prosent fra andre europeiske land. Tallene er publisert i rapporten ”Voldtekt i den globale byen” i 2011.

I domstolen er etnisk norske i mindretall – både i Oslo og Rogaland – viser NRKs gjennomgang av over 300 tingrettsdommer.

Stigmatiseres

Ahmed Bozgil

Leder for Hero, Ahmed Bozgil, mener menn med annen etnisk bakgrunn stigmatiseres i voldtektsdebatten i Norge.

Foto: Erik Waage / NRK

Personer med annen etnisk bakgrunn har mindre sjanse for å bli trodd i voldtektssaker. Det tror leder for Hero, Ahmed Bozgil.

Hero driver over tretti asylmottak i hele landet.

– De siste årene er det skapt et inntrykk av at voldtektsovergripere er mørkhudede og kommer fra bestemte land og bestemte miljøer.

Bozgil mener personer med annen etnisk bakgrunn stigmatiseres i voldtektsdebatten og at de også har mindre muligheter i rettsapparatet.

– De har mindre ressurser, mangler nettverk og sosiale miljøer som kan være med på å avklare og tydeliggjøre omstendighetene rundt disse sakene, sier Bozgil.

Fremmedskepsis

Advokat Christian Wiig er ikke overasket over tallene NRK i dag kan presentere og støtter langt på vei Ahmed Bozgils syn på at menn med annen etnisk bakgrunn stigmatiseres i domstolene.

– Jeg tror tiltalte som ikke er etnisk norske har en dårligere mulighet for å bli frifunnet enn en nordmann som er født her og har norske foreldre. Det henger fremdeles igjen fremmedskepsis.

– Dersom statsadvokaten har tatt ut en tiltale for voldtekt mot for eksempel en afrikaner, tror kanskje juryen det er større sannsynlighet for at dette er sant, sier Wiig.

Prioritert

NRK har tidligere avdekket at en av fire voldtektssaker for tingrettene de tre siste årene er fra Oslo og Stavanger.

De to byene har vært preget av en rekke overfallsvoldtekter hvor menn med afrikansk og asiatisk bakgrunn står bak. Det slår også ut på statistikken.

Flere jurister NRK har snakket med mener det er hovedårsaken til at så mange som en av tre tiltalte i voldtektssaker har afrikansk eller vestasiatisk bakgrunn.

Disse sakene har vært høyt prioritert hos politiet og krevd store ressurser. Det kan ha fått den konsekvens at et langt større antall etnisk norske som anmeldes, slipper unna tiltale, mener advokat Anne Kroken i Stavanger.

Video Leiar av Hero

Se TV-sak om bakgrunnen til de voldtektsdømte.