Hopp til innhold

– Strengere voldtektsstraffer fører til at flere overgripere går fri

Flere norske jurister mener voldtektsovergripere ikke dømmes fordi straffenivået er for høyt. – Ikke i tråd med Stortingets intensjon, sier Per Sandberg (Frp).

Harald Grønnlien

Harald Grønlien, statsadvokat i Rogaland tror retten i noen tilfeller kan unnlate å dømme i voldtektssaker fordi de mener minimumsstraffen er for høy.

– Jeg tror flere av overgrepene som har funnet sted kan ende med frifinnelse i retten fordi minimumsstraffen er så høy som tre år, sier Anne Robberstad, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Hun vil fjerne minimumsstraffen i overgrepssaker helt.

– Retten viser stor forsiktighet

Harald Grønnlien

Harald Grønlien er statsadvokat i Rogaland.

Foto: Erik Waage / NRK

Også statsadvokaten i Rogaland, Harald Grønlien, har problematisert det høye straffenivået i voldtektssaker i en rapport til riksadvokaten.

Han viser til enkelte mindre alvorlige overgrepssaker fra Rogaland hvor han mener juryen har frikjent tiltalte som følge av høye minimumsstraffer.

– Vi har hatt noen få saker hvor vi tror dette kan ha vært et moment. Jeg tror at jo større følger det å dømme noen skyldig vil ha, desto større forsiktighet blir det utvist av retten, sier Grønlien.

Minimumsstraffen for voldtekt er tre år

Anne Robberstad

Anne Robberstad er professor i offentlig rett ved UiO.

Foto: UiO

Stortinget skjerpet straffenivået for snart to år siden i overgrepssaker. Det omfattet også minimumsstraffen. Den er i dag på tre år dersom voldtekten innebærer samleie.

Anne Robberstad mener skyldige kan gå fri fordi minimumsstraffen i dag er for høy.

– Når du har høye minimumsstraffer vil domstolen av og til kvie seg for å domfelle fordi man kanskje tenker at han er skyldig i overgrepet, men ikke synes han fortjener en så lang fengselsstraff som det minimumsstraffen vil gi, sier Robberstad.

To av fem blir frikjent i voldtektssaker

NRK har gjennomgått over 300 tingrettsdommer som er avsagt i perioden 2009, 2010 og 2011. 17 prosent av de tiltalte ble frikjent i tingretten. I lagmannsretten ender tre ganger så mange saker med frifinnelse, hele 40 prosent. Det tilsvarer at nær to av fem blir frikjent for voldtektsanklagene.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Frifinnelser for voldtekt i domstolen

GRAFIKK: NRK har samlet inn 301 dommer fra alle tingrettene i Norge. Ifølge tingrettene selv er dette samtlige tingrettsdommer som er avsagt i årene 2009, 2010 og 2011 etter paragraf 192 i straffeloven.

Foto: Grafikk / NRK
Advokat Christian Wiig

Advokat Christian Wiig.

Foto: Erik Waage / NRK

Flere jurister NRK har snakket med tror den økte minstestraffen kan medføre at juryen kvier seg med å dømme i mindre alvorlige overgrepsaker og i stedet velger å frikjenne tiltalte. Advokat Christian Wiig er en av dem:

– Det gjelder spesielt i saker hvor en ung og tidligere ustraffet mann står tiltalt, hvor han har rotet seg bort i noe i fylla. Da har nok juryen en tilbøyelighet til å tenke at her er det et skarpt krav om troverdighet. Man skal være helt overbevist om skyld, men frifinner i stedet, sier Wiig.

– Ikke i tråd med Stortingets intensjon

Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet

Per Sandberg (Frp) leder justiskomiteen på Stortinget.

Foto: Arild Gimse / NRK

Leder for justiskomiteen på stortinget, Per Sandberg (Frp), sier bakgrunnen for straffeskjerpelsen i overgrepssaker var å markere hvor alvorlig voldtekt er.

– Dersom det som blir hevdet her er tilfellet, er det ikke i tråd med Stortingets intensjoner. Jeg ser ikke nødvendigvis en sammenheng mellom økt minstestraff og høy frifinnelsesprosent i sedelighetssaker. Men som justispolitiker vil jeg følge denne utviklingen nøye, sier Sandberg.