Hopp til innhold

Oslo, Rogaland og Østfold er Norges «voldtektsfylker»

Nær halvparten av voldtektssakene som er pådømt i Norge de siste tre årene, fant sted i fylkene Oslo, Rogaland og Østfold.

Stavanger sentrum

Rogaland, her representert ved Stavanger, er det fylket som hadde nest flest voldtektssaker i retten etter Oslo. Hvert år anmeldes rundt 1000 slike saker i hele landet. Ti prosent av disse ender med tiltale.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

De regionale forskjellene mellom byene er store. Én av fire voldtektssaker som kom opp for tingrettene, ble ført i Oslo og Stavanger, viser en gjennomgang av 300 voldtektsdommer fra norske tingretter.

Flere overfallsvoldtekter i Stavanger de siste årene har ført til at mange, og spesielt unge kvinner, har engasjert seg i flere kampanjer for å motvirke at menn voldtar.

Plakater er hengt opp på utesteder og skoler, og flere videregående skoler har fått besøk fra forebyggende team – hvor også politiet deltar.

– Vi passer på hverandre

Susanne Andersen (17) bekrefter at mange voldtekter de siste årene er et tema i venninneflokken:

– Det gjør at vi også blir flinkere til å passe på hverandre. Mange av oss går tidligere hjem fra fest slik at venninner ikke går alene. Man passer bedre på hverandre, sier Susanne Andersen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Voldtektsaksjon i Stavanger.

Fra venstre Susanne Andersen, Maren Berner og Svein Helland Sivertsen (sistnevnte leder for kriminalforebyggende arbeid i kommunen) var med på plakatopphenging tidligere i mars.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Det er med god grunn. Stavanger har sammen med Oslo vært voldtektsbyen i Norge de siste årene. En rekke overfallsvoldtekter har satt sitt preg på byene de siste årene.

Fra 63 til 15 saker

Over 80 av 300 voldtektssaker som har vært ført i norske tingretter de siste årene, har sitt utspring i disse to byene.

Fylkene Rogaland, Østfold, Akershus og Oslo sto alene for 44 prosent av voldtektssakene som ble ført for norske tingretter i perioden 2009–2011. Det viser NRKs gjennomgang av dommene.

Artikkelen fortsetter under videoen.

– Det er veldig ubehagelig og tøft å gå gjennom dette

VIDEO: For over ett år siden meldte denne anonyme kvinnen fra Stavanger-området et voldtektsforsøk til politiet. I tingretten ble tiltalte dømt, men i ankesaken ble han frifunnet. Nå må hun forklare seg for retten for tredje gang. (Arkiv 19. mars)

Oslo tingrett behandlet alene 63 saker. I Rogaland behandlet tingrettene 36 saker, i Østfold 30. Hordaland er registrert med 22 saker, Trøndelagsfylkene med 19, Troms med 19, Nordland med 18, Vestfold og Møre og Romsdal med 15.

Opp mot 16.000 voldtekter årlig

Men de aller fleste sakene ender aldri i domstolen eller resulterer i anmeldelse.
En NOU-rapport har anslått at det begås mellom 8000 og 16.000 voldtekter årlig i Norge.

Om lag 1000 saker anmeldes, men bare ti prosent av disse ender med tiltale. Av rundt 100 saker frikjennes 40 prosent etter behandling i tingretten og lagmannsretten.

Helge Bjørnestad

Helge Bjørnestad.

Foto: Erik Waage / NRK

Også sorenskriver i Stavanger tingrett, Helge Bjørnestad, tror mørketallene er store.

– Det er et stort hinder å gå til politiet å anmelde i slike saker, sier Bjørnestad.

– Voldtekt prioriteres høyt nå

Ingen kan gi noen god forklaring på hvorfor Oslo, Rogaland og Østfold ligger så høyt på statistikken over domfelte i voldtektssaker. En av årsakene kan være et høyt antall overgrepssaker, tror advokat Anne Kroken.

– Det er vanskelig å si at det ikke er rett å prioritere disse sakene. Dette var saker som var dramatiske og som skaket opp mange av oss, sier Kroken.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Plakater mot voldtekt

VIDEO: Tidligere i mars hengte Stavanger kommune opp plakater, som skal bidra til å forebygge voldtekter, på utestedene i byen. (Arkiv 2. mars)

Kroken har lang erfaring med slike saker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun mener prioritering og profesjonalisering i etterforskning i slike saker også har betydning for antall saker som ender i retten.

Anne Kroken

Anne Kroken.

Foto: Marte Aronsen / NRK

– Man skal ikke gå mange år tilbake før man ser at andre ting ble prioritert høyere enn disse sakene. Mitt inntrykk er at det er stor vilje til å prioritere voldtektssaker – ai alle fall innad i politiet, sier Kroken.

Tror politiet er blitt flinkere

Oslo og Stavanger behandlet alene 81 voldtektssaker for domstolene i perioden 2009–2011. Basert på de dommene NRK har fått tilsendt, behandlet tingrettene i Bergen og Trondheim 24 saker i samme periode.

Påtaleansvarlig Olav Veggeberg i Stavanger tror politiet er blitt flinkere i etterforskningen av voldtektssaker de senere årene.

– Vi har fått bedre rutiner, både i forhold til etterforskning og hvordan påtalespørsmålet skal vurderes, sier Veggeberg