Hopp til innhold

Juryen trodde ikke på voldtekts- historien hennes – hun er ikke alene

Denne kvinnen er en av mange som har opplevd å ikke bli trodd etter hun fikk voldtektssaken sin opp i retten. En ny gjennomgang utført av NRK viser at to av fem overgrepssaker i Norge ender med frifinnelse.

– Det er veldig ubehagelig og tøft å gå gjennom dette

VIDEO: For over ett år siden meldte denne anonyme kvinnen fra Stavanger-området et voldtektsforsøk til politiet. I tingretten ble tiltalte dømt, men i ankesaken ble han frifunnet. Nå må hun forklare seg for retten for tredje gang.

Statsadvokat i Rogaland, Harald Grønnlien

– FOR MANGE FRIFINNES: Statsadvokat i Rogaland, Harald Grønnlien, mener antall frifinnelser i voldtektssaker i Norge er altfor høyt.

Foto: Erik Waage / NRK

– Det er bittert å tenke på at han kanskje ikke blir dømt, sier den anonym kvinnen fra Stavanger-området som NRK har møtt.

For ett år siden opplevde hun å bli forsøkt voldtatt.

Ble ikke trodd i lagmannsretten

Først ble tiltalte dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for overgrepet, men han ble senere frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Fagdommerne satte kjennelsen til side og kvinnen må før sommeren møte for tredje gang i retten for å forklare seg om overgrepet.

– For meg handler dette om troverdighet, og at han skal få den straffen han fortjener. For jeg vet hva som har skjedd, sier hun.

Få blir dømt for voldtekt

Stavanger-kvinnen sin historie deles av svært mange voldtektsoffer i Norge.

En gjennomgang NRK har gjort av de 300 voldtektsdommene, som har blitt avsagt de tre siste årene, viser at to av fem ender med frifinnelse.

Dette er igjen bare en liten brøkdel av tallet på antatte voldtekter i Norge, som ikke kommer opp i rettsvesenet.

Statsadvokat i Rogaland, Harald Grønnlien, mener antall frifinnelser i voldtektssaker i Norge er altfor høyt.

– Det er i dag for mange som blir frifunnet for voldtekt og voldtektsforsøk, sier han til NRK.

Han legger til at det er flere som blir frifunnet i sedelighetssaker enn i andre typer saker:

– En viss frifinnelsesprosent skal det være, men slik den er nå er den for høy.

Frifinnelser for voldtekt i domstolen

GRAFIKK: NRK har samlet inn 301 dommer fra alle tingrettene i Norge. Ifølge tingrettene selv er dette samtlige tingrettsdommer som er avsagt i årene 2009, 2010 og 2011 etter paragraf 192 i straffeloven.

Foto: Grafikk / NRK

– Bra at domstolene er skeptiske

En NOU-rapport fra 2008 anslår at det begås mellom 8000 og 16.000 voldtekter årlig i Norge.

Om lag 1000 saker anmeldes, av disse ender cirka 100 i domstolen, viser NRK sin gjennomgang. Av de ti prosentene som altså kommer opp for domstolen ender 17 prosent med frikjennelse allerede i tingretten.

Frifinnelsesprosenten i ankesaker for lagmannsretten er tre ganger så høy.

Advokat Christian Wiig i Trondheim har forsvart voldtektstiltalte i over 30 år. Han forstår og mener at det er riktig at frifinnelsesprosenten er så høy i disse sakene.

– Jeg synes det er positivt. Dette betyr at domstolen er skeptisk til troverdighetsvurderinger. Man skal ikke bli dømt til mange års fengsel bare fordi domstolen synser over at her er vedkommende skyldig, sier Wiig.

Flest saker i Oslo og Rogaland

I flere av sakene er det flere gjerningspersoner og flere offer.

Det viser seg også at det er i Oslo og Rogaland de fleste overgrepene skjer. Disse fylkene behandlet alene en tredjedel av voldtektssakene for norske tingretter i perioden 2009–2011.

Bare i Stavanger tingrett ble det ført 18 saker. Det er mye sammenliknet med de fleste andre tingretter i Norge, men lite i forhold til antall anmeldelser og anslag for mørketall for voldtekter.

Totalt ble 287 tiltalte funnet skyldig i tingrettene i løpet av disse årene. 60 ble frikjent.

Helene Haugland

REAGERER STERKT: Advokat Helene Haugland i Stavanger er en av dem som reagerer sterkt på frifinnelsestallene i voldtektssaker. Hun har lang erfaring som bistandsadvokat i slike saker.

Foto: Erik Waage / NRK

Enorm påkjenning

For de få kvinnene som opplever at overgriperen blir tiltalt er rettssaken det en enorm påkjenning.

De tre siste årene dreier dette seg om 360 kvinner.

Advokat Helene Haugland i Stavanger er en av dem som reagerer sterkt på frifinnelsestallene i voldtektssaker. Hun har lang erfaring som bistandsadvokat i slike saker.

– Jeg synes det er et fryktelig høyt tall. Det handler vel om at i voldtektssaker baserer man seg ofte på forklaringer fra dem som er involvert. Når sakene trekker ut i tid, svekkes hukommelsen, man husker ikke alt og ofte er det rus inne i bildet, sier Haugland.

For den fornærmede kvinnen NRK har snakket med er det tungt å vite at mannen som skal ha prøvd å voldta henne kan gå fri.

– Det er veldig ubehagelig og tøft å gå gjennom dette. Når du ofrer så mye av deg selv, håper du selvfølgelig på å bli trodd. Jeg vet hva som har skjedd, og blir jeg trodd vil det bli langt lettere å gå videre i livet.

– Livet må gå videre. Jeg kan ikke tillate at dette skal påvirke meg resten av livet, sier kvinnen.