Hopp til innhold

Stopp i rushtidsavgiften på Nord-Jæren

Flere tusen bilister har betalt for mye i bompenger. Bompengeselskapet Ferde har ikke klart å rette opp feilen. Dermed stanses rushtidsavgiften inntil videre.

Bomstasjon ved Kvadrat i Sandnes

Det er 38 bomstasjoner i den nye bomringen rundt Nord-Jæren

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er en knapp uke siden det ble oppdaget av bilister måtte betale rushtidsavgift på 35,20 kroner selv om de hadde passert en bomstasjon før rushtiden startet. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Ordførerne i de fire kommunene på Nord-Jæren og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal reagerte sterkt på feilfaktureringen. De krevde at det måtte ryddes opp. Sandnes-ordfører Stanley Wirak ville at hele innkrevingen skulle stanses.

Bompengeselskapet Ferde hadde fått frist til mandag 10. desember med å forklare seg, og rette opp feilen. Men lørdag kveld bestemte styringsgruppen for Bymiljøpakken at det fra mandag skal det være én takst hele døgnet.

Stanses fra 10. desember

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og resten av styringsgruppen støtter vegdirektørens beslutning om å stoppe rushtidsavgiften midlertidig.

– Det var nødvendig å ta den avgjørelsen, fordi det er snakk om et relativt stort antall feilfaktureringer, som både skyldes feil ved programmering og ved utstyr. Ferde må nå løse de tekniske utfordringene. Når feilen er rettet opp, vil rushtidsavgiften bli igangsatt igjen, sier Sagen Helgø.

Fra mandag gjelder vanlig takst i alle bomstasjonene. For lette kjøretøy er det 17,60 kroner med bombrikke, og for tunge kjøretøy er det 55 kroner.

Betaler tilbake

Rushtidsavgift som allerede er betalt, blir enten satt tilbake på din konto i bomselskapet eller eventuelt tilbakebetalt, står det i pressemeldingen fra Bymiljøpakken.

Det blir trolig ikke rushtidsavgift igjen før tidligst i januar 2019.

Det har vært store protester mot bomringen og rushtidsavgiften på Nord-Jæren. Styringsgruppen for Bymiljøpakken er for tiden i forhandlinger med staten om det er mulig å fjerne rushtidsavgiften eller redusere den.

Timeregelen

Rushtid gjelder på hverdager mellom kl. 07 og 09 samt 15 og 17. Feilen har medført at mange bilister har måttet betale rushtidsavgift, selv om de har passert den første bomstasjonen før 07 om morgenen eller før 15 om ettermiddagen.

Bomringen på Nord-Jæren har timeregel som innebærer at du betaler én gang i timen, uavhengig hvor mange bomstasjoner du passerer.

Inntektene fra rushtidsavgiften er på om lag 16 millioner kroner i måneden.